Skip to content
Archive of posts tagged žiaci

Dotazník, ktorý mení pohľad na žiakov (2.)

V prvej časti textu som stručne predstavil Projekčný dotazník Víta Hejného a naznačil, že ide o silný nástroj, ktorý môže učiteľovi, ktorý s ním vie pracovať, výrazne pomôcť pri výchovnom pôsobení na žiakov. Keďže tu nie je priestor na zachádzanie do väčších detailov, iba stručne spomeniem niektoré (z desiatok) aspektov, ktoré si pri rozbore dotazníka […] ...čítajte ďalej »

Dotazník, ktorý mení pohľad na žiakov (1.)

V týchto dňoch si pripravujem svoje rozprávanie na Letnú školu PYTAGORAS, kde sa chystám hovoriť o projekčnom dotazníku Víta Hejného. Vít Hejný (1904 – 1977) bol pre mňa najväčším pedagógom, ktorý kedy na Slovensku žil a pôsobil. Dlhé roky bol učiteľom matematiky, ekonomických predmetov a cudzích jazykov na Obchodnej akadémii v Martine. Bol však tiež […] ...čítajte ďalej »

Prestaňte rozprávať a načúvajte žiakom!

Profesor John Hattie, riaditeľ Inštitútu pre pedagogický výskum pri Univerzite v Melbourne, preskúmal viac ako 800 rôznych štúdií zaoberajúcich sa tým, čo vo vzdelávaní funguje a čo nie. Nedávno prezentoval svoje zistenia na konferencii v Parramatte. Zaujali ma najmä dve z jeho odporúčaní učiteľom. Prvé formuloval takto: „Pozerajte sa na proces učenia očami detí, nie […] ...čítajte ďalej »

Emócie a škola

Emócie sú hnacím motorom nášho života. Má a potrebuje ich každý. Aj zdanlivo chladného vedca, ktorý je navonok zameraný iba na svoju vedu, poháňajú zvedavosť, vzrušenie, radosť z objavu, ctižiadostivosť, túžba byť prvým, byť najlepším… Líšime sa od seba iba tým, kto ich ako dáva najavo, kto ich ako dokáže mať „pod kontrolou“, resp. kto im […] ...čítajte ďalej »

Bifľujú sa vaši žiaci?

Slovo bifľovať sa pochádza z nemeckého slovesa büffeln. To je zasa odvodené od substantíva Büffel = byvol. Sloveso büffeln („buvolovať“) v starej nemčine označovalo ťažkú prácu, pri ktorej sa človek nadrel ako byvol. (My po namáhavej práci hovoríme, že sme „ukoňovaní“.) Keď teda Nemci označia činnosť žiaka ako bifľovanie, prirovnávajú ju k namáhavej drine tupého […] ...čítajte ďalej »