Skip to content
Archive of posts tagged zahraničie

Zavedieme aj na Slovensku spoločnú školu?

Ešte pred marcovými voľbami zverejnil Dušan Čaplovič na svojej osobnej stránke 25-bodový program reformy slovenského školstva. Objavil sa tam aj návrh zaviesť na Slovensku jednotnú spoločnú školu (na úrovni základného vzdelávania). Túto myšlienku už niekoľkokrát vyslovil aj po svojom menovaní ministrom. Pozrime sa teda bližšie, o čo ide a či by to pre Slovensko bolo […] ...čítajte ďalej »

Fínske školstvo – náš vzor?

Fínske školstvo na seba upútalo pozornosť celého sveta opakovanými skvelými výsledkami žiakov v testoch PISA. Aj keď by sme nemali výsledky týchto (ani ktorýchkoľvek iných) testov absolutizovať, bližší pohľad ukázal, že fínsky školský systém je skutočne v mnohom inšpiratívny a unikátny a že spomínané dobré výsledky v testoch PISA sú iba akýmsi (nezámerným) “vedľajším produktom” […] ...čítajte ďalej »

Maturitná skúška – aká je a aká by mohla byť

Maturitnú skúšku v tej či onej podobe poznajú vo väčšine vyspelých krajín. Je oficiálnym zavŕšením stredoškolského štúdia a hoci názov „skúška dospelosti“ je trochu nadnesený, ide o dôležitý okamih v živote mladých ľudí a významný prvok vzdelávacieho systému. Aj preto by sme jej mali venovať patričnú pozornosť. Krátky pohľad do histórie Školské systémy sú všade […] ...čítajte ďalej »

Ako stavať školy?

Hoci si to možno dostatočne neuvedomujeme, priestory, v ktorých pracujeme a žijeme, veľmi ovplyvňujú kvalitu našej práce a nášho života. Platí to samozrejme aj o priestoroch školy. Dispozícia a zariadenie školy môže isté aktivity a spôsoby učenia prirodzene podporovať a iné naopak potláčať. Preto nie je jedno, či sú triedy malé či veľké, tmavé či […] ...čítajte ďalej »