Skip to content
Archive of posts tagged vzdelávanie

Naše školstvo potrebuje menej manažovania a viac premýšľania

Odkedy som začal pravidelne publikovať svoje názory na výchovu a vzdelávanie na stránke www.burjanoskole.sk a v časopise DOBRÁ ŠKOLA, dostávam množstvo mailov od učiteľov. Niektorí súhlasia a ďakujú, iní nesúhlasia a polemizujú. Vždy som však rád, keď môj text rozprúdi diskusiu, pretože tie nášmu školstvu stále chýbajú. Nedávno som dostal zaujímavú reakciu od stredoškolského učiteľa, […] ...čítajte ďalej »

Ako (a načo) čítať volebné programy strán

Keďže sa blížia voľby, rozhodli sme sa venovať 8-stranovú prílohu februárového čísla DOBREJ ŠKOLY volebným programom vybraných politických strán a hnutí. Neprinášame ich celé texty, iba pasáže pojednávajúce o regionálnom školstve. Hoci jazyk volebných programov je zväčša strohý a nudný,  samotné prezentované názory a navrhované opatrenia rozhodne nepostrádajú pestrosť a zaujímavosť. Kto ich vydrží čítať, bude […] ...čítajte ďalej »

Bifľujú sa vaši žiaci?

Slovo bifľovať sa pochádza z nemeckého slovesa büffeln. To je zasa odvodené od substantíva Büffel = byvol. Sloveso büffeln („buvolovať“) v starej nemčine označovalo ťažkú prácu, pri ktorej sa človek nadrel ako byvol. (My po namáhavej práci hovoríme, že sme „ukoňovaní“.) Keď teda Nemci označia činnosť žiaka ako bifľovanie, prirovnávajú ju k namáhavej drine tupého […] ...čítajte ďalej »

Krátka správa o tretej návšteve Hurbanova

Prvýkrát som Hurbanovo navštívil ako žiak ZŠ a člen astronomického krúžku. V tom čase som túžil byť astronómom, takže exkurzia do tamojšej hvezdárne bola pre mňa veľkým zážitkom. Druhýkrát som sa v Hurbanove ocitol ako stredoškolák a člen oddielu vysokohorskej turistiky. Privyrábali sme si výškovými prácami a Hurbanovčanom sme natreli strechu kostola. Tretíkrát som do Hurbanova prišiel […] ...čítajte ďalej »

Popradské dobíjanie batérií bolo skvelé

Tretí marcový víkend som strávil na 3. ročníku pedagogickej konferencie Učíme pre život v Poprade. Dobré sa chváli samo, a tak počet jej účastníkov medziročne stúpol z 200 na 300. A čo je obzvlášť potešiteľné: až 120 (!) učiteľov prihlásilo do programu prezentáciu. Keby sme vôbec nespali, nejedli a neoddychovali, mali by sme k dispozícii 48 hodín. No […] ...čítajte ďalej »