Skip to content
Archive of posts tagged učitelia

10 tipov, ako si vytvoriť a udržať dobré vzťahy so žiakmi

Dobré vzťahy so žiakmi sú nesmierne dôležité. Nie preto, že je príjemné byť ako učiteľ medzi žiakmi obľúbený. Dôležité sú najmä preto, že podstatne zvyšujú šance učiteľov naplniť výchovné a vzdelávacie ciele, ktoré si v škole kladú. Chceme žiakov zaujať a čo najviac ich zo svojho predmetu naučiť? Ak máme so žiakmi dobré vzťahy, je omnoho pravdepodobnejšie, že […] ...čítajte ďalej »

Krátka správa o tretej návšteve Hurbanova

Prvýkrát som Hurbanovo navštívil ako žiak ZŠ a člen astronomického krúžku. V tom čase som túžil byť astronómom, takže exkurzia do tamojšej hvezdárne bola pre mňa veľkým zážitkom. Druhýkrát som sa v Hurbanove ocitol ako stredoškolák a člen oddielu vysokohorskej turistiky. Privyrábali sme si výškovými prácami a Hurbanovčanom sme natreli strechu kostola. Tretíkrát som do Hurbanova prišiel […] ...čítajte ďalej »

Pomýlené počty

V televízii som zachytil správu, že ministerstvo uvažuje o zavedení celoplošného testovania žiakov z angličtiny. Nasledovalo vyjadrenie istého učiteľa, ktorý to označil za zbytočné mrhanie peniazmi a vyzval ministerstvo, aby prostriedky radšej použilo na zvýšenie platov učiteľov. Nuž, počítajte so mnou: celoplošné testovanie môže stáť povedzme 300 000 eur ročne. Učiteľov je približne 60 000, […] ...čítajte ďalej »

Popradské dobíjanie batérií bolo skvelé

Tretí marcový víkend som strávil na 3. ročníku pedagogickej konferencie Učíme pre život v Poprade. Dobré sa chváli samo, a tak počet jej účastníkov medziročne stúpol z 200 na 300. A čo je obzvlášť potešiteľné: až 120 (!) učiteľov prihlásilo do programu prezentáciu. Keby sme vôbec nespali, nejedli a neoddychovali, mali by sme k dispozícii 48 hodín. No […] ...čítajte ďalej »

Väčšinou sa ozývajú nespokojní

Keď už sme pri tých pravidlách, mám v zásobe ešte jedno. Môžeme ho nazvať „pravidlom 50 : 5”, aby pripomínalo to slávne Paretovo. Hovorí, že ak niečo urobíte, dostanete spätnú väzbu od 50 % nespokojných, ale iba od 5 % spokojných. (Hodnoty 50 a 5 možno presne nesedia, ale ich pomer 10 : 1 je […] ...čítajte ďalej »