Skip to content
Archive of posts tagged učitelia

Dotazník, ktorý mení pohľad na žiakov (2.)

V prvej časti textu som stručne predstavil Projekčný dotazník Víta Hejného a naznačil, že ide o silný nástroj, ktorý môže učiteľovi, ktorý s ním vie pracovať, výrazne pomôcť pri výchovnom pôsobení na žiakov. Keďže tu nie je priestor na zachádzanie do väčších detailov, iba stručne spomeniem niektoré (z desiatok) aspektov, ktoré si pri rozbore dotazníka […] ...čítajte ďalej »

Dotazník, ktorý mení pohľad na žiakov (1.)

V týchto dňoch si pripravujem svoje rozprávanie na Letnú školu PYTAGORAS, kde sa chystám hovoriť o projekčnom dotazníku Víta Hejného. Vít Hejný (1904 – 1977) bol pre mňa najväčším pedagógom, ktorý kedy na Slovensku žil a pôsobil. Dlhé roky bol učiteľom matematiky, ekonomických predmetov a cudzích jazykov na Obchodnej akadémii v Martine. Bol však tiež […] ...čítajte ďalej »

Prečo sa chcete po prázdninách vrátiť do školy?

Ak si niekto myslí, že na prázdniny sa tešia iba žiaci, je na omyle. Nedočkavo na ne čakajú aj všetci učitelia. A vôbec nie preto, že by do školy chodili neradi. Ibaže naše psychiky a organizmy znesú iba istú mieru záťaže a po nich musí prísť fáza regenerácie, lebo inak to nedopadne dobre… Prajem vám […] ...čítajte ďalej »

Čím ministrom by mal byť minister školstva?

Keby chcel niekto vedieť, čoho je Eugen Jurzyca ministrom, odpoveď by bola jednoduchá: školstva, vedy, výskumu a športu. Položili ste si však niekedy otázku, čím ministrom by mal byť? Mnohí učitelia vnímajú ministra školstva ako svojho človeka, teda ako ministra učiteľov, resp. zamestnancov rezortu školstva. Pozerajú sa na neho ako na svojho „predáka“ a očakávajú […] ...čítajte ďalej »

Nebojme sa slova “neviem”

Ježiš svojim učeníkom kázal: „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie, lebo čo je nad to, je od zlého.“ (Mt 5-37). Ja sa napriek tomu prihováram za to, aby učitelia občas svojim žiakom povedali aj „neviem“. Vidím pre to prinajmenšom dva dôvody. Každý sa viaže k inému druhu „neviem“. 1. „Neviem“ vyplývajúce […] ...čítajte ďalej »