Skip to content
Archive of posts tagged učiteľ

Ako byť lepším učiteľom (4.) – Spätná väzba

Spätná väzba je dôležitá v každej profesii založenej na komunikácii a nie je to inak ani v prípade učiteľstva. Máte pri svojej práci dostatok spätnej väzby? Venujete jej pozornosť? Žiadate o ňu? Využívate ju na svoj ďalší odborný rast? Mám pre vás niekoľko tipov, ako na to. Existujú dva základné druhy spätnej väzby – spontánna […] ...čítajte ďalej »

Ako byť lepším učiteľom (3.) – Priateľské hospitácie

Pri slove hospitácia naskakuje mnohým učiteľom husia koža. Väčšinou sa im totiž niekto ide pozrieť na hodinu vtedy, keď ich chce kontrolovať. Či je to inšpektor alebo riaditeľ školy, prichádza s cieľom overiť, či na hodine prebieha všetko „v poriadku“ a či učiteľ učí v súlade s kurikulom, pedagogickými zásadami a rôznymi predpismi. Ak má […] ...čítajte ďalej »

Ako byť lepším učiteľom (2.) – Pedagogický denník

V tomto seriáli predstavujem rôzne aktivity vhodné pre učiteľov, ktorí chcú na sebe pracovať. Vyučovanie nemusí byť každodennou únavnou rutinou. Môže byť aj vzrušujúcou cestou osobného a profesijného rastu, ktorá učiteľa aj po rokoch baví a napĺňa. Všetko závisí od vnútorného psychického nastavenia, ktoré, našťastie, máme vo vlastných rukách. Čo? Denník? Neviem, či som nezvolil […] ...čítajte ďalej »

Ako byť lepším učiteľom (1.) – Úloha dňa

Toto je prvý zo série príspevkov, v ktorých postupne predstavím rôzne námety a aktivity vhodné pre učiteľov, ktorí chcú na sebe pracovať a profesionálne rásť. A tiež tých, ktorí chcú, aby ich vyučovanie aj po rokoch bavilo a napĺňalo. Vít Hejný hovorieval: „Moja práca v škole – to sú pre mňa vedecké experimenty.“ Aj v […] ...čítajte ďalej »

Čo budete od septembra robiť inak?

Niektorí ľudia majú pocit, že práca učiteľa je málo kreatívna a príliš monotónna – učiteľ predsa musí stále dookola rozprávať žiakom to isté. V horšom prípade niekoľkokrát za deň (ak učí v paralelných triedach), v lepšom prípade v ročných cykloch. Pytagorova veta sa predsa z roka na rok nemení… Zdanie však klame. Áno, nájdu sa […] ...čítajte ďalej »