Skip to content
Archive of posts tagged učebnice

Preč s príkladmi a cvičeniami!

Keď už sme pri tej matematike, uvažovali ste niekedy nad tým, aké skreslené a škodlivé posolstvo vysielame o tomto predmete používaním slov „príklad” a „cvičenie” v učebniciach a zbierkach? V bežnom jazyku nazývame „príkladom” niečo, čo je nám dávané ako vzor, ktorý by sme mali nasledovať, napodobňovať, po ktorom by sme mali opakovať. My ale predsa nechceme […] ...čítajte ďalej »