Skip to content
Archive of posts tagged testy

V Testovaní 9 sa podvádza

Situácia sa opakuje každý rok v apríli. NÚCEM zverejní výsledky Testovania 9, ktoré obsahujú jasné dôkazy, že sa v tomto testovaní pomerne masívne podvádza. Napriek tomu NÚCEM vždy zdôrazňuje, že všetko prebieha regulárne a v poriadku. Nie je to pravda. Nevieme posúdiť, či pracovníci NÚCEMu vo svojich vlastných grafoch dôkazy podvádzania nevidia alebo o nich […] ...čítajte ďalej »

Maturitná skúška – aká je a aká by mohla byť

Maturitnú skúšku v tej či onej podobe poznajú vo väčšine vyspelých krajín. Je oficiálnym zavŕšením stredoškolského štúdia a hoci názov „skúška dospelosti“ je trochu nadnesený, ide o dôležitý okamih v živote mladých ľudí a významný prvok vzdelávacieho systému. Aj preto by sme jej mali venovať patričnú pozornosť. Krátky pohľad do histórie Školské systémy sú všade […] ...čítajte ďalej »

Pomýlené počty

V televízii som zachytil správu, že ministerstvo uvažuje o zavedení celoplošného testovania žiakov z angličtiny. Nasledovalo vyjadrenie istého učiteľa, ktorý to označil za zbytočné mrhanie peniazmi a vyzval ministerstvo, aby prostriedky radšej použilo na zvýšenie platov učiteľov. Nuž, počítajte so mnou: celoplošné testovanie môže stáť povedzme 300 000 eur ročne. Učiteľov je približne 60 000, […] ...čítajte ďalej »

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená

Postup NÚCEM-u pri hodnotení matematického testu v tohtoročnom Testovaní 9 vyvolal vlnu nevôle medzi učiteľmi a žiakmi. Pokúsim sa stručne a zrozumiteľne vysvetliť niektoré princípy teórie školských testov, z ktorých vyplýva, že postup NÚCEM-u bol zbytočný, kontraproduktívny a z odborného hľadiska nesprávny. Pre tých, čo túto „kauzu“ nezachytili, stručná rekapitulácia: po vyhodnotení tohtoročného Testovania 9 […] ...čítajte ďalej »

Za zlé výsledky v testoch PISA môžu naše rozprávky!

V týchto dňoch všetci nariekajú nad neslávnymi výsledkami našich žiakov v medzinárodných testoch PISA. Vyšlo v nich najavo, že slovenské deťúrence majú problémy s čítaním s porozumením, matematikou i s prírodovednými predmetmi. Zodpovední horúčkovito hľadajú, kde sa stala chyba. Ja to viem. Kým sa nezmenia rozprávky, s ktorými vyrastajú naše deti, ich výsledky v testoch […] ...čítajte ďalej »