Skip to content
Archive of posts tagged študijné predpoklady

Čo sú všeobecné študijné predpoklady a ako ich možno testovať (1.)

V tomto miniseriáli vás oboznámim s problematikou všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V 1. časti stručne objasním, čo sa pod týmto pojmom rozumie a uvediem dôvody, prečo je rozumné zisťovať študijné predpoklady žiakov. V 2. a 3. časti vám predložím 2 x 10 autentických otázok z testov VŠP, aby ste sa mohli sami otestovať. V záverečných […] ...čítajte ďalej »

Čo sú všeobecné študijné predpoklady a ako ich možno testovať (2.)

V tomto miniseriáli sa zaoberám problematikou tzv. všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a metódami ich testovania u žiakov. Tentokrát vám ponúkam ukážku 10 otázok z testov VŠP pre stredoškolákov. Sú zamerané na slovnú zásobu, čítanie s porozumením a prácu s textom. Môžete si vyskúšať, či by ste ich zvládli a či máte predpoklady pre akademické, teoreticky […] ...čítajte ďalej »

Čo sú všeobecné študijné predpoklady a ako ich možno testovať (3.)

V tomto miniseriáli sa zaoberám problematikou tzv. všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a metódami ich testovania u žiakov. V tomto pokračovaní vám ponúkam ukážku ďalších 10 otázok z testov VŠP pre stredoškolákov. Tentokrát sú zamerané na analytické myslenie, logické myslenie, prácu s teoretickými pojmami, abstraktné myslenie a kvantitatívne myslenie. Môžete si vyskúšať, či by ste ich […] ...čítajte ďalej »

Čo sú všeobecné študijné predpoklady a ako ich možno testovať (4.)

V záverečnej časti seriálu podrobnejšie vysvetlím, čo sa testuje jednotlivými typmi otázok používaných v testoch všeobecných študijných predpokladov. Najdôležitejšie schopnosti využívané pri akademickom type štúdia možno rozdeliť na tri základné skupiny: verbálne schopnosti, analytické schopnosti a kvantitatívne schopnosti. Každý z týchto typov schopností sa v testoch všeobecných študijných predpokladov (VŠP) posudzuje osobitnými typmi otázok. 1. […] ...čítajte ďalej »