Skip to content
Archive of posts tagged rozhodovanie

Učme žiakov rozhodovať sa!

Hrdo tvrdíme, že dvoma piliermi našej „porevolučnej” spoločnosti sú demokracia a slobodný trh. Oba tieto inštitúty významne závisia od schopnosti ľudí správne sa rozhodovať. Demokracia môže dobre fungovať iba vtedy, keď občania dokážu rozumne posudzovať strany a politikov a správne si spomedzi nich vyberať. Slobodný trh nás zasa stavia pred neustálu možnosť (ale aj nutnosť) rozhodovať […] ...čítajte ďalej »