Skip to content
Archive of posts tagged riadenie

Fínske školstvo – náš vzor?

Fínske školstvo na seba upútalo pozornosť celého sveta opakovanými skvelými výsledkami žiakov v testoch PISA. Aj keď by sme nemali výsledky týchto (ani ktorýchkoľvek iných) testov absolutizovať, bližší pohľad ukázal, že fínsky školský systém je skutočne v mnohom inšpiratívny a unikátny a že spomínané dobré výsledky v testoch PISA sú iba akýmsi (nezámerným) “vedľajším produktom” […] ...čítajte ďalej »

Pár slov o tých, ktorí budú onedlho odídení

Po každých voľbách dochádza vo väčšine rezortov k výmenám ľudí na vedúcich postoch. Niektorí odchádzajú sami, iní „sú odídení“. Mnohým ľuďom sa táto prax nepáči. Priznám sa, že aj ja som v minulosti tieto povolebné personálne obmeny kritizoval a volal po stabilizácii a „odpolitizovaní“ školstva. Zastával som názor, že víťazmi volieb by mali byť obsadzované […] ...čítajte ďalej »

Prehľad, dohľad, nadhľad a výhľad

Štyri veci uvedené v nadpise sú dôležité pri riadení každého veľkého a komplexného systému, akým je aj školstvo. Tí, ktorí ho riadia, potrebujú dobrý informačný systém poskytujúci im prehľad o systéme. Je potrebné zabezpečovať istý dohľad, aby všetky súčasti systému dodržiavali stanovené pravidlá. Treba mať aj istý nadhľad – schopnosť pozrieť sa na systém „zvonka” […] ...čítajte ďalej »

Naše školstvo potrebuje menej manažovania a viac premýšľania

Odkedy som začal pravidelne publikovať svoje názory na výchovu a vzdelávanie na stránke www.burjanoskole.sk a v časopise DOBRÁ ŠKOLA, dostávam množstvo mailov od učiteľov. Niektorí súhlasia a ďakujú, iní nesúhlasia a polemizujú. Vždy som však rád, keď môj text rozprúdi diskusiu, pretože tie nášmu školstvu stále chýbajú. Nedávno som dostal zaujímavú reakciu od stredoškolského učiteľa, […] ...čítajte ďalej »

Ako (a načo) čítať volebné programy strán

Keďže sa blížia voľby, rozhodli sme sa venovať 8-stranovú prílohu februárového čísla DOBREJ ŠKOLY volebným programom vybraných politických strán a hnutí. Neprinášame ich celé texty, iba pasáže pojednávajúce o regionálnom školstve. Hoci jazyk volebných programov je zväčša strohý a nudný,  samotné prezentované názory a navrhované opatrenia rozhodne nepostrádajú pestrosť a zaujímavosť. Kto ich vydrží čítať, bude […] ...čítajte ďalej »