Skip to content
Archive of posts tagged reforma

Vzdelanie ako komodita

Po čase som zasa narazil na domáci článok o školstve, ktorý ma zaujal. Pochádza od Š. Porubského (UMB) a vyšiel v Pedagogických rozhľadoch 1/2010. Názov Edukačné doktríny a kríza súčasnej školy pôsobí trochu odstrašujúco, ale prezentované myšlienky určite stoja za zamyslenie. Tu je jedna z nich: „Vzdelanie je stále viac vnímané ako komodita, ktorá sa […] ...čítajte ďalej »

Nádej na zmenu

Je nedeľa doobeda a Slovensko žije výsledkami parlamentných volieb. Hoci v politike nie je nikdy nič isté, čísla na obrazovke naznačujú, že s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k zmene vládnej garnitúry. Ak sa to stane, nepochybne sa to dotkne aj školstva. Či pôjde o zmeny k lepšiemu alebo horšiemu, to ukáže až čas. V každom prípade sa zdá, […] ...čítajte ďalej »

Dobre, učme pre život. Ale čo to znamená?

Dve veľmi vydarené učiteľské konferencie v Kysuckom Novom Meste (o ktorých sme v DOBREJ ŠKOLE obšírne referovali), sa svojím názvom i programom pokúšali spropagovať slogan „Učme pre život!” Aby tieto slová nezostali iba prázdnym heslom, bolo by dobré vyjasniť si, čo sa nimi vlastne rozumie. Tento príspevok má byť úvodným impulzom k širšej diskusii na túto tému. K prvému slovu sloganu […] ...čítajte ďalej »

Školské vzdelávacie programy – krok správnym smerom

Jedným z najvýznamnejších pozitívnych prvkov reformy je nepochybne fakt, že sa štát (konečne!) oficiálne vzdal aspoň časti svojho monopolu na určovanie obsahu vzdelávania. Taký monopol by bol nežiaduci aj v prípade, keby štátom diktovaný obsah bol rozumný. O to viac je centrálne kurikulum škodlivé v prípade, keď vykazuje celý rad nedostatkov. Z pohľadu škôl prinášajú školské vzdelávacie programy (ŠkVP) viaceré […] ...čítajte ďalej »

Ako chcú firmy zmeniť školy?

Týždenník TREND zorganizoval 9. marca 2010 v Bratislave konferenciu pod názvom „Ako chcú firmy zmeniť školy”. Celodenný maratón 21 vystúpení zástupcov popredných slovenských firiem bol zaujímavým a inšpirujúcim počúvaním. Vyvolal však aj niekoľko otáznikov. Čo je (a čo nie je) CSR? Ústrednou témou podujatia bola spoločenská zodpovenosť firiem (bežne označovaná skratkou CSR – corporate social responsibility). U nás sa v tejto […] ...čítajte ďalej »