Skip to content
Archive of posts tagged prijímacie skúšky

Keď zvládneme korupciu, príde rad aj na nekvalitné testy?

Prijímacie konanie je jedným z boľavých miest nášho školského systému. V súvislosti s ním vo verejnosti už tradične rezonujú témy ako korupcia, únik informácií, netransparentnosť skúšok, vysoké poplatky, nedostatok miest, či prípravné kurzy organizované niektorými vysokými školami. Nepochybne ide o vážne problémy, ktoré by mali školy riešiť s plnou zodpovednosťou. Ako dlhoročný profesionál v oblasti […] ...čítajte ďalej »

Princípy dobrého prijímacieho konania

V roku 2003 sa Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v rámci grantu od Open Society Institute venoval problematike prijímacieho konania na stredné a vysoké školy. SGI oslovilo našu firmu (EXAM) s ponukou na spoluprácu. Jedným z výstupov tohto projektu bola nakoniec aj publikácia Princípy dobrého prijímacieho konania, ktorú sme napísali s Petrom Suchomelom z […] ...čítajte ďalej »