Skip to content
Archive of posts tagged podujatia

Krátka správa o tretej návšteve Hurbanova

Prvýkrát som Hurbanovo navštívil ako žiak ZŠ a člen astronomického krúžku. V tom čase som túžil byť astronómom, takže exkurzia do tamojšej hvezdárne bola pre mňa veľkým zážitkom. Druhýkrát som sa v Hurbanove ocitol ako stredoškolák a člen oddielu vysokohorskej turistiky. Privyrábali sme si výškovými prácami a Hurbanovčanom sme natreli strechu kostola. Tretíkrát som do Hurbanova prišiel […] ...čítajte ďalej »

Popradské dobíjanie batérií bolo skvelé

Tretí marcový víkend som strávil na 3. ročníku pedagogickej konferencie Učíme pre život v Poprade. Dobré sa chváli samo, a tak počet jej účastníkov medziročne stúpol z 200 na 300. A čo je obzvlášť potešiteľné: až 120 (!) učiteľov prihlásilo do programu prezentáciu. Keby sme vôbec nespali, nejedli a neoddychovali, mali by sme k dispozícii 48 hodín. No […] ...čítajte ďalej »