Skip to content
Archive of posts tagged NÚCEM

Aké výsledky testovania deviatakov by sme vlastne mali očakávať?

Medializované komentáre k výsledkom deviatackých testov spôsobili, že sa z môjho blogu stalo školenie o problematike testov. Tým, ktorých to nezaujíma, sľubujem, že dnes túto „trilógiu“ ukončím a budem sa zasa chvíľu venovať stráviteľnejším témam.  V predchádzajúcom príspevku som sa snažil vysvetliť, prečo by optimálny prijímací (t. j. rozlišovací) test mal mať obťažnosť zhruba na […] ...čítajte ďalej »

Pripomienky k testom použitým v Testovaní 9 (2008)

Pár slov na úvod Testovanie 9 (predtým Monitor 9) je spolu s externou časťou maturitnej skúšky jedným z najdôležitejších projektov zameraných na meranie úrovne vedomostí žiakov v našom školstve. Základné a stredné školy mu pripisujú pomerne veľký význam, sledujú ho médiá a daňových poplatníkov stojí veľa peňazí. Aj preto by naň mali byť kladené tie […] ...čítajte ďalej »

Komentáre k výsledkom deviatakov sú prekvapujúco nekompetentné

MŠ SR zverejnilo v týchto dňoch prvé výsledky Testovania 9. Je potešiteľné, že médiá o ne prejavujú záujem, pretože tým podporujú prepotrebnú diskusiu o (ne)efektívnosti nášho vzdelávacieho systému. Je však zarážajúce, koľko vecne nepodložených a odborne chybných tvrdení tieto diskusie a komentáre obsahujú. Pozrime sa aspoň na niektoré z nich. Čítame napríklad: „Výsledky testov z […] ...čítajte ďalej »