Skip to content
Archive of posts tagged NÚCEM

V Testovaní 9 sa podvádza

Situácia sa opakuje každý rok v apríli. NÚCEM zverejní výsledky Testovania 9, ktoré obsahujú jasné dôkazy, že sa v tomto testovaní pomerne masívne podvádza. Napriek tomu NÚCEM vždy zdôrazňuje, že všetko prebieha regulárne a v poriadku. Nie je to pravda. Nevieme posúdiť, či pracovníci NÚCEMu vo svojich vlastných grafoch dôkazy podvádzania nevidia alebo o nich […] ...čítajte ďalej »

Maturitná skúška – aká je a aká by mohla byť

Maturitnú skúšku v tej či onej podobe poznajú vo väčšine vyspelých krajín. Je oficiálnym zavŕšením stredoškolského štúdia a hoci názov „skúška dospelosti“ je trochu nadnesený, ide o dôležitý okamih v živote mladých ľudí a významný prvok vzdelávacieho systému. Aj preto by sme jej mali venovať patričnú pozornosť. Krátky pohľad do histórie Školské systémy sú všade […] ...čítajte ďalej »

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená

Postup NÚCEM-u pri hodnotení matematického testu v tohtoročnom Testovaní 9 vyvolal vlnu nevôle medzi učiteľmi a žiakmi. Pokúsim sa stručne a zrozumiteľne vysvetliť niektoré princípy teórie školských testov, z ktorých vyplýva, že postup NÚCEM-u bol zbytočný, kontraproduktívny a z odborného hľadiska nesprávny. Pre tých, čo túto „kauzu“ nezachytili, stručná rekapitulácia: po vyhodnotení tohtoročného Testovania 9 […] ...čítajte ďalej »

Ktosi tu nerozumie princípom testovania

Na tlačovej konferencii k výsledkom tohtoročného Testovania 9 opakovane zaznela informácia, že deviataci sa oproti vlaňajšku zlepšili. Sám minister školstva uviedol že „v matematike sa zlepšili o viac ako 7 %”. Po ministrovi to ešte zopakovala riaditeľka NÚCEMu. Na pochybovačnú otázku istého novinára potvrdila, že skutočne ide o zlepšenie a dokonca odhadovala jeho možné príčiny. […] ...čítajte ďalej »

56-percentná úspešnosť deviatakov je vlastne výborný výsledok

V predošlom blogu som sa venoval medializovaným komentárom k výsledkom celoslovenského testovania deviatakov a poukázal som na odborné chyby v niektorých hodnoteniach či názoroch. Dnes sa na výsledky pozrieme z iného hľadiska. Vo svojom podrobnom rozbore testov, použitých v rámci Testovania 9, som sa snažil vysvetliť, prečo žiadny test nemôže byť zároveň dobrým monitorovacím (t. […] ...čítajte ďalej »