Skip to content
Archive of posts tagged maturita

Za Prvej republiky študovali na gymnáziách menej ako 2 % populácie

Často dnes počuť náreky nad tým, ako upadá úroveň školstva, pričom najčastejšie sa v tejto súvislosti hovorí o gymnáziách a vysokých školách. Mnoho ľudí sentimentálne spomína na atmosféru a úroveň prvorepublikových gymnázií, ktoré poznáme najmä z rôznych filmov pre pamätníkov (samozrejme vo veľmi skreslenej podobe). Faktom je, že vtedajší žiaci skutočne recitovali Vergília v latinčine a […] ...čítajte ďalej »

Kto chce maturitu, musí si v škole odsedieť 13000 vyučovacích hodín

A ešte sa samozrejme aj všeličo naučiť. Ale zamerajme sa teraz iba na počet hodín. Je to veľa? Je to málo? Koľko času by mali žiaci tráviť v škole? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá a ani jednotná, ako ukazujú štatistiky. Najčerstvejšie dostupné údaje z krajín OECD sú z roku 2009 a týkajú sa […] ...čítajte ďalej »

Maturitná skúška – aká je a aká by mohla byť

Maturitnú skúšku v tej či onej podobe poznajú vo väčšine vyspelých krajín. Je oficiálnym zavŕšením stredoškolského štúdia a hoci názov „skúška dospelosti“ je trochu nadnesený, ide o dôležitý okamih v živote mladých ľudí a významný prvok vzdelávacieho systému. Aj preto by sme jej mali venovať patričnú pozornosť. Krátky pohľad do histórie Školské systémy sú všade […] ...čítajte ďalej »

Nemám svedomie kritizovať učiteľov

Rozhovor pre časopis .týždeň. Vyšiel v júni 2009 (číslo 23/2009). Autori textu: Martin Hanus, Eva Čobejová, foto: Matúš Zajac. Už pätnásť rokov stojí na čele firmy, ktorá o sebe neskromne tvrdí, že o problematike hodnotenia a testovania žiakov vie skoro všetko. Roky sa snaží o skvalitnenie slovenského školstva, ale dnes vidí situáciu dosť zle. A […] ...čítajte ďalej »

O testovaní vedomostí žiakov, maturitnej skúške a projekte KOMPARO

Druhá časť rozhovoru pre časopis Pán Učiteľ. Vyšlo v októbri 2006. Autorky: Renata Májková a Viera Dršková. Pokračujeme v rozhovore s riaditeľom EXAM testing RNDr. Vladimírom Burjanom a zhovárame sa o novom projekte KOMPARO, testovaní vedomostí žiakov u nás i v zahraničí a maturitnej skúške. V minulom školskom roku prvýkrát prebehol váš nový projekt KOMPARO. […] ...čítajte ďalej »