Skip to content
Archive of posts tagged matematika

Maturitná skúška – aká je a aká by mohla byť

Maturitnú skúšku v tej či onej podobe poznajú vo väčšine vyspelých krajín. Je oficiálnym zavŕšením stredoškolského štúdia a hoci názov „skúška dospelosti“ je trochu nadnesený, ide o dôležitý okamih v živote mladých ľudí a významný prvok vzdelávacieho systému. Aj preto by sme jej mali venovať patričnú pozornosť. Krátky pohľad do histórie Školské systémy sú všade […] ...čítajte ďalej »

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená

Postup NÚCEM-u pri hodnotení matematického testu v tohtoročnom Testovaní 9 vyvolal vlnu nevôle medzi učiteľmi a žiakmi. Pokúsim sa stručne a zrozumiteľne vysvetliť niektoré princípy teórie školských testov, z ktorých vyplýva, že postup NÚCEM-u bol zbytočný, kontraproduktívny a z odborného hľadiska nesprávny. Pre tých, čo túto „kauzu“ nezachytili, stručná rekapitulácia: po vyhodnotení tohtoročného Testovania 9 […] ...čítajte ďalej »

Preč s príkladmi a cvičeniami!

Keď už sme pri tej matematike, uvažovali ste niekedy nad tým, aké skreslené a škodlivé posolstvo vysielame o tomto predmete používaním slov „príklad” a „cvičenie” v učebniciach a zbierkach? V bežnom jazyku nazývame „príkladom” niečo, čo je nám dávané ako vzor, ktorý by sme mali nasledovať, napodobňovať, po ktorom by sme mali opakovať. My ale predsa nechceme […] ...čítajte ďalej »

Pripomienky k testom použitým v Testovaní 9 (2008)

Pár slov na úvod Testovanie 9 (predtým Monitor 9) je spolu s externou časťou maturitnej skúšky jedným z najdôležitejších projektov zameraných na meranie úrovne vedomostí žiakov v našom školstve. Základné a stredné školy mu pripisujú pomerne veľký význam, sledujú ho médiá a daňových poplatníkov stojí veľa peňazí. Aj preto by naň mali byť kladené tie […] ...čítajte ďalej »