Skip to content
Archive of posts tagged kvalita

Možno školstvo vôbec reformovať?

Môj priateľ Ondřej Šteffl je výraznou postavou českého školstva. Zakladateľ 1. pražského súkromného gymnázia (PORG) neskôr vybudoval firmu SCIO, v mnohom podobnú slovenskému EXAMu. Je častým komentátorom diania v českom školstve. Nedávno vystúpil na pražskej konferencii TEDx. V prednáške poukázal na to, že dnešné školstvo je v kríze, pretože je postavené na myšlienkach z 18. […] ...čítajte ďalej »

Zamyslenie o dotýkaní

Nedávno sme s priateľom z Čiech rozoberali situáciu v ich školstve. Hoci sa snažím dianie v Česku sledovať, dozvedel som sa niečo nové, čo mi, priznám sa, robí dosť starosti. Predpokladám totiž, že ak to ešte nemáme aj u nás, onedlho to určite dorazí. Ide o predpis, podľa ktorého sa učiteľ nesmie fyzicky dotknúť žiaka. Nikdy a nijakým spôsobom. […] ...čítajte ďalej »

Vzdelanie ako komodita

Po čase som zasa narazil na domáci článok o školstve, ktorý ma zaujal. Pochádza od Š. Porubského (UMB) a vyšiel v Pedagogických rozhľadoch 1/2010. Názov Edukačné doktríny a kríza súčasnej školy pôsobí trochu odstrašujúco, ale prezentované myšlienky určite stoja za zamyslenie. Tu je jedna z nich: „Vzdelanie je stále viac vnímané ako komodita, ktorá sa […] ...čítajte ďalej »

Dobre, učme pre život. Ale čo to znamená?

Dve veľmi vydarené učiteľské konferencie v Kysuckom Novom Meste (o ktorých sme v DOBREJ ŠKOLE obšírne referovali), sa svojím názvom i programom pokúšali spropagovať slogan „Učme pre život!” Aby tieto slová nezostali iba prázdnym heslom, bolo by dobré vyjasniť si, čo sa nimi vlastne rozumie. Tento príspevok má byť úvodným impulzom k širšej diskusii na túto tému. K prvému slovu sloganu […] ...čítajte ďalej »

Školské vzdelávacie programy – krok správnym smerom

Jedným z najvýznamnejších pozitívnych prvkov reformy je nepochybne fakt, že sa štát (konečne!) oficiálne vzdal aspoň časti svojho monopolu na určovanie obsahu vzdelávania. Taký monopol by bol nežiaduci aj v prípade, keby štátom diktovaný obsah bol rozumný. O to viac je centrálne kurikulum škodlivé v prípade, keď vykazuje celý rad nedostatkov. Z pohľadu škôl prinášajú školské vzdelávacie programy (ŠkVP) viaceré […] ...čítajte ďalej »