Skip to content
Archive of posts tagged kríza školy

Vzdelávanie nie je iba škola

Často počuť názor, že mladí ľudia potrebujú získať kvalitné vzdelanie, aby sa dobre uplatnili na trhu práce. Jedným dychom sa zvykne dodávať, že práve preto je nutné konečne niečo urobiť pre skvalitnenie nášho školstva. Ak vám táto implikácia pripadá správna, usvedčuje vás tak trochu z myslenia hodného minulého storočia. Dokazuje totiž, že ešte stále máte […] ...čítajte ďalej »

Fínske školstvo – náš vzor?

Fínske školstvo na seba upútalo pozornosť celého sveta opakovanými skvelými výsledkami žiakov v testoch PISA. Aj keď by sme nemali výsledky týchto (ani ktorýchkoľvek iných) testov absolutizovať, bližší pohľad ukázal, že fínsky školský systém je skutočne v mnohom inšpiratívny a unikátny a že spomínané dobré výsledky v testoch PISA sú iba akýmsi (nezámerným) “vedľajším produktom” […] ...čítajte ďalej »

Detská práca, umelé detstvo a škola

Pri pohľade na podobné fotografie máme pocit, že musia byť z veľmi dávnej doby. Táto je v skutočnosti stará iba asi 100 rokov, čo z historického hľadiska vôbec nie je tak veľa. A hoci nám už dnes samotná myšlienka detskej práce pripadá zavrhnutia hodná, ešte v roku 1860 pracovala v Británii polovica detí vo veku od 5 […] ...čítajte ďalej »

Škola ako GPS – úvahy o jednej metafore (2.)

Tento text je skrátenou podobou prednášky, ktorú som predniesol 16. marca na konferencii Učíme pre život v Poprade. Vyšiel tiež v 7. čísle časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Jeho prvú časť si môžete prečítať tu. Videozáznam prednášky bude onedlho dostupný na portáli www.ucimeprezivot.sk. Je príprava na život potrebná? Možno sme tieto úvahy mali začať ešte fundamentálnejšou otázkou: je […] ...čítajte ďalej »

Škola ako GPS – úvahy o jednej metafore (1.)

Tento text je skrátenou podobou prednášky, ktorú som predniesol 16. marca na konferencii Učíme pre život v Poprade. Vyšiel tiež v 7. čísle časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Jeho druhú časť si môžete prečítať tu. Videozáznam prednášky bude onedlho dostupný na portáli www.ucimeprezivot.sk. Ako tému tohtoročnej konferencie Učíme pre život zvolili organizátori z neziskovej organizácie Indícia metaforu „škola […] ...čítajte ďalej »