Skip to content
Archive of posts tagged kredity

Krátka správa o tretej návšteve Hurbanova

Prvýkrát som Hurbanovo navštívil ako žiak ZŠ a člen astronomického krúžku. V tom čase som túžil byť astronómom, takže exkurzia do tamojšej hvezdárne bola pre mňa veľkým zážitkom. Druhýkrát som sa v Hurbanove ocitol ako stredoškolák a člen oddielu vysokohorskej turistiky. Privyrábali sme si výškovými prácami a Hurbanovčanom sme natreli strechu kostola. Tretíkrát som do Hurbanova prišiel […] ...čítajte ďalej »