Skip to content
Archive of posts tagged KOMPARO

O testovaní vedomostí žiakov, maturitnej skúške a projekte KOMPARO

Druhá časť rozhovoru pre časopis Pán Učiteľ. Vyšlo v októbri 2006. Autorky: Renata Májková a Viera Dršková. Pokračujeme v rozhovore s riaditeľom EXAM testing RNDr. Vladimírom Burjanom a zhovárame sa o novom projekte KOMPARO, testovaní vedomostí žiakov u nás i v zahraničí a maturitnej skúške. V minulom školskom roku prvýkrát prebehol váš nový projekt KOMPARO. […] ...čítajte ďalej »