Skip to content
Archive of posts tagged klíma školy

Prestaňte rozprávať a načúvajte žiakom!

Profesor John Hattie, riaditeľ Inštitútu pre pedagogický výskum pri Univerzite v Melbourne, preskúmal viac ako 800 rôznych štúdií zaoberajúcich sa tým, čo vo vzdelávaní funguje a čo nie. Nedávno prezentoval svoje zistenia na konferencii v Parramatte. Zaujali ma najmä dve z jeho odporúčaní učiteľom. Prvé formuloval takto: „Pozerajte sa na proces učenia očami detí, nie […] ...čítajte ďalej »

Emócie a škola

Emócie sú hnacím motorom nášho života. Má a potrebuje ich každý. Aj zdanlivo chladného vedca, ktorý je navonok zameraný iba na svoju vedu, poháňajú zvedavosť, vzrušenie, radosť z objavu, ctižiadostivosť, túžba byť prvým, byť najlepším… Líšime sa od seba iba tým, kto ich ako dáva najavo, kto ich ako dokáže mať „pod kontrolou“, resp. kto im […] ...čítajte ďalej »

Bifľujú sa vaši žiaci?

Slovo bifľovať sa pochádza z nemeckého slovesa büffeln. To je zasa odvodené od substantíva Büffel = byvol. Sloveso büffeln („buvolovať“) v starej nemčine označovalo ťažkú prácu, pri ktorej sa človek nadrel ako byvol. (My po namáhavej práci hovoríme, že sme „ukoňovaní“.) Keď teda Nemci označia činnosť žiaka ako bifľovanie, prirovnávajú ju k namáhavej drine tupého […] ...čítajte ďalej »

Nebojme sa slova “neviem”

Ježiš svojim učeníkom kázal: „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie, lebo čo je nad to, je od zlého.“ (Mt 5-37). Ja sa napriek tomu prihováram za to, aby učitelia občas svojim žiakom povedali aj „neviem“. Vidím pre to prinajmenšom dva dôvody. Každý sa viaže k inému druhu „neviem“. 1. „Neviem“ vyplývajúce […] ...čítajte ďalej »

Ako stavať školy?

Hoci si to možno dostatočne neuvedomujeme, priestory, v ktorých pracujeme a žijeme, veľmi ovplyvňujú kvalitu našej práce a nášho života. Platí to samozrejme aj o priestoroch školy. Dispozícia a zariadenie školy môže isté aktivity a spôsoby učenia prirodzene podporovať a iné naopak potláčať. Preto nie je jedno, či sú triedy malé či veľké, tmavé či […] ...čítajte ďalej »