Skip to content
Archive of posts tagged jazyky

K povinnej angličtine

Opakovane sa stretávam s výhradami proti povinnej ang­ličtine, ktoré ju prirovnávajú k povinnej ruštine za socializmu. Nechápem to, pretože zásadných rozdielov je veľa: 1. O povinnej ruštine rozhodli naši okupanti – povinnú angličtinu si chceme zaviesť sami. 2. Zavedenie povinnej ruštiny bolo rozhodnutím politickým – zavedenie angličtiny je rozhodnutím odborným. 3. Ruština bola pre väčšinu žiakov nepotrebným, neužitočným […] ...čítajte ďalej »

Päť rozdielov medzi angličtinou a ruštinou

Opakovane sa stretávam s výhradami proti povinnej angličtine, ktoré ju prirovnávajú k povinnej ruštine za socializmu. Nechápem to, pretože zásadných rozdielov je veľa: 1. O povinnej ruštine rozhodli naši okupanti – povinnú angličtinu si chceme zaviesť sami. 2. Zavedenie povinnej ruštiny bolo rozhodnutím politickým – zavedenie angličtiny je rozhodnutím odborným, resp. praktickým. 3. Ruština bola […] ...čítajte ďalej »