Skip to content
Archive of posts tagged humor

Jednou vetou (7.) – ďalšie aforizmy o školstve

Aby si žiaci mohli opraviť známky, musí si učiteľ pokaziť víkend. Na „povinne voliteľných” hodinách sú žiaci väčšinou „aktívne pasívni”. Ani sto Komenských by nedosiahlo, aby žiakov zaujímala morfológia hlavonožcov. Niektorých žiakov zaujímajú z geometrie iba kosoštvorce a zo zoológie iba kozy. Škola je pre mnohých iba nepríjemný spôsob, ako získať príjemné spomienky. Sládkovičove city […] ...čítajte ďalej »

Jednou vetou (6.) – ďalšie aforizmy o školstve

Keď mohol byť Komenský učiteľom národov, nemôže byť problém zvládnuť 30 žiakov. Najlepšie známky z odpovedí pred tabuľou majú žiaci s najlepším sluchom. Najväčší zážitok z exkurzie do divadla: žiaci zistili, že za našepkávanie môže byť človek platený. Jediná kola, ktorú mladí nemajú radi, je š-kola. Iba dve skupiny ľudí sa tešia na svoju poslednú […] ...čítajte ďalej »

Jednou vetou (5.) – ďalšie aforizmy o školstve

Pedagogický problém dneška: vysvetliť učivo tak, aby výklad nebol dlhší ako esemeska. Bustu Komenského nájdete v každej škole, ale jeho myšlienky iba v niektorých. Štatistický paradox: každý rodič si myslí, že má nadpriemerne šikovné dieťa. Niektorí žiaci by mali mať na vysvedčení uvedené „prespal“ namiesto „prospel“. Keby sa zabitie záujmu tiež považovalo za vraždu, niektorí […] ...čítajte ďalej »

Jednou vetou (4.) – ďalšie aforizmy o škole

Aktívni žiaci sú dôležitejší ako interaktívne tabule. Prečo chodia do školy učitelia je jasné – sú za to platení. Ale prečo tam chodia žiaci? Učitelia bez zmyslu pre humor sú žiakom na smiech. Mnoho rodičov platí svojim deťom doučovanie, hoci tie by viac potrebovali dovýchovu. Pre mnohých žiakov je škola zábavným filmom, ktorý je každých […] ...čítajte ďalej »

Jednou vetou (3.) – ďalšie aforizmy o škole

Mám pocit, že je v tom našom školstve nejako “dusno”, tak som sa rozhodol začať po prázdninách trochu odľahčene. Ponúkam tretiu várku svojich školských aforizmov. Ak ste sa pripojili až teraz, tu je prvá várka a tu druhá.   Niektorí žiaci sú ako čierne diery: čo do nich vojde, už z nich nikto nikdy nedostane. […] ...čítajte ďalej »