Skip to content
Archive of posts tagged história

Spoľahliví otroci

Slovo pedagóg pochádza z gréckeho παιδαγωγός (paidagógós). Toto označenie patrilo v starovekom Grécku najspoľahlivejším otrokom, ktorých úlohou bolo strážiť správanie a chrániť morálku mladých chlapcov z bohatých rodín. Kým mladíci nedospeli, nesmeli bez svojho paidagóga opustiť dom. Ten ich vonku (napríklad po ceste do školy a zo školy) chránil pred kontaktom s hétérami (prostitútkami) a pred inými […] ...čítajte ďalej »