Skip to content
Archive of posts tagged etymológia

Spoľahliví otroci

Slovo pedagóg pochádza z gréckeho παιδαγωγός (paidagógós). Toto označenie patrilo v starovekom Grécku najspoľahlivejším otrokom, ktorých úlohou bolo strážiť správanie a chrániť morálku mladých chlapcov z bohatých rodín. Kým mladíci nedospeli, nesmeli bez svojho paidagóga opustiť dom. Ten ich vonku (napríklad po ceste do školy a zo školy) chránil pred kontaktom s hétérami (prostitútkami) a pred inými […] ...čítajte ďalej »

Preč s príkladmi a cvičeniami!

Keď už sme pri tej matematike, uvažovali ste niekedy nad tým, aké skreslené a škodlivé posolstvo vysielame o tomto predmete používaním slov „príklad” a „cvičenie” v učebniciach a zbierkach? V bežnom jazyku nazývame „príkladom” niečo, čo je nám dávané ako vzor, ktorý by sme mali nasledovať, napodobňovať, po ktorom by sme mali opakovať. My ale predsa nechceme […] ...čítajte ďalej »

Schola

Slovo škola pochádza z gréckeho σχολή (scholé) = pokoj, prázdno, voľno, záhaľka. V pôvodnom význame išlo o voľno od fyzickej práce a od každodenného zhonu a starostí. (Áno, aj starí Gréci už poznali každodenný zhon!) Antonymom scholé bola ascholia = zaneprázdnenosť. Antická „scholé” nebola o praktickej príprave na každodenný život. Naopak: bola v istom zmysle […] ...čítajte ďalej »

Neopravujme, hodnoťme!

Ako človek s dominantnou ľavou hemisférou sa často zamýšľam nad významom slov, ktoré používame. Tentokrát chcem upriamiť vašu pozornosť na slovné spojenie „opraviť písomku, test, esej…” Dokonca vás chcem vyzvať, aby ste ako učitelia tieto slová už nikdy nevypustili z úst. Prečo? Pretože „opraviť” možno iba niečo, čo je pokazené, nefunkčné, nesprávne. Toto slovo potvrdzuje […] ...čítajte ďalej »

Prázdniny

Prečo sa vlastne „prázdniny“ nazývajú „prázdniny“? Možno preto, lebo sú počas nich prázdne školy. Alebo preto, že na ich konci majú žiaci celkom prázdne hlavy… Možno to slovo pochádza z ruského „prazdnik“ = sviatok. Tomu by zodpovedalo aj anglické „holidays“ (od „holy days“, čiže sväté, sviatočné dni). To bude ono, pretože ich príchod oslavujú všetci […] ...čítajte ďalej »