Skip to content
Archive of posts tagged aforizmy

Jednou vetou (2.) – ďalšie aforizmy o škole

Prvá várka mojich školských aforizmov sa stretla s celkom priaznivým ohlasom, tak vám ponúkam zopár ďalších: Dilema dnešného učiteľa: „Ak ho nechám prepadnúť, nechá ma prepadnúť…“ Mnohí učitelia ešte stále namiesto IKT používajú Iba Klasickú Tabuľu. Medzipredmetové vzťahy v praxi: na matematike si žiaci vymýšľajú jedna báseň a na slovenčine tárajú dve na tri. Informatika je […] ...čítajte ďalej »

Jednou vetou (aforizmy o škole)

Vo svojich prednáškach rád používam rôzne citáty a výroky známych osobností o škole, výchove či vzdelávaní. Nedávno som si však uvedomil, že ak tu raz aj po mne majú zostať nejaké myšlienky vhodné na školskú nástenku, tak je pomaly najvyšší čas začať ich tvoriť a nenápadne dávať do obehu. 🙂 Ponúkam vám teda pár svojich […] ...čítajte ďalej »