Skip to content

Videá

Videozáznamy niektorých mojich prednášok a verejných vystúpení:

Vzdelanie a duša Slovenska
(2 hod 14 min)
Diskusia v relácii Večer pod Lampou vysielaná na Dvojke 5. decembra 2013. So Štefanom Hríbom diskutovali Martin Mojžiš, Tomáš Slezák, Soňa Chrenková, Jozef Hašto a Vladimír Burjan.

Merať či nemerať vo vzdelávaní?
(1 hod 2 min)
Prednáška na Prírodovedeckej fakulte UK v rámci inkubátoru inovatívnych učiteľov. Bratislave, 28. októbra 2013.

Slovenské školstvo vo svetle dát z projektu KOMPARO
(38 min 11 s)
Prednáška na konferencii TKKV 2013. Praha, 5. júna 2013.

Čaká školy osud kláštorov?
(21 min 38 s)
Prednáška na Barcampe na tému Nové výzvy vo vzdelávaní. Bratislava, 22. mája 2013.

Čo sa môžu učitelia naučiť od marketérov
(51 min 35 s)
Prednáška na konferencii Učíme pre život 2013. Poprad, 16. marca 2013.

DOBRÁ ŠKOLA live
(1 hod 01 min)
Panelová diskusia spojená s prezentáciou časopisu DOBRÁ ŠKOLA na konferencii Učíme pre život 2013. Poprad, 15. marca 2013.

Inkluzívne vzdelávanie – naozaj je všetko také jasné? (20 min 20 s)
Prednáška na medzinárodnej konferencii o inklúzii vo vzdelávaní. Bratislava, 4. decembra 2012.

Ako vyberať školu pre svoje dieťa?
(45 min 50 s)
Prednáška pre rodičov o výbere školy. Bratislava, 27. novembra 2012.

Škola – brzda našich detí?
(2 hod 05 min)
Diskusia v relácii Večer pod lampou spolu s D. Bútorom a M. Smrekovou, moderoval Š. Hríb. Bratislava, 29. júna 2012.

Vzdelávanie má budúcnosť. Má ju aj škola?
(18 min 07 s)
Vystúpenie na TEDx Košice. Košice, 9. júna 2012.

O Čaplovičovej nechuti k súkromným školám
(9 min 21 s)
Vyjadrenie pre časopis .týždeň natočené 5. júna 2012.

Učte sa od iných, je to zadarmo!
(1 hod 28 min)
Workshop na konferencii Učíme pre život 2012. Poprad, 16. marca 2012.

Príprava žiakov na život. Je potrebná? Je reálna? Je prípustná?
(46 min 51 s)
Prednáška na konferencii Učíme pre život 2012. Poprad, 16. marca 2012.

Sme pripravení na zásadnú zmenu vzdelávacej paradigmy?
(74 min 35 s)
Prednáška na Štátnom pedagogickom ústave. Bratislava, 10. novembra 2011.

Ak sa školy nezačnú vážne zamýšľať nad svojou budúcnosťou, možno žiadna nebude
(40 min)
Prednáška na regionálnej konferencii Moderných učiteľov.Považská Bystrica, 28. októbra 2011.

Diskusia časopisu .týždeň o problémoch ZŠ a SŠ
(89 min 52 s)
Záznam verejnej diskusie o problémoch základných a stredných škôl, ktorá sa uskutočnila v Divadle GUnaGU v Bratislave. Diskutovali Anna Gottweisová, Dávid Králik a Vladimír Burjan. Bratislava, 27. septembra 2011.

Rozhovor s V. Burjanom na akcii VOICES LIVE
(10 min 07 s)
Na podujatí VOICES LIVE 24 v Heineken Tower Stage v Bratislave bol premietnutý dokumentárny film o DOBREJ ŠKOLE a následne urobil Ivan Ježík rozhovor s jej šéfredaktorom, Vladimírom Burjanom. Film sa začína na 15 min 15 s, rozhovor sa začína na 25 min, 40 s. Bratislava, 22. septembra 2011.

Dokumentárny film o časopise DOBRÁ ŠKOLA
(10 min 07 s)
Dokument o DOBREJ ŠKOLE a jej tvorcoch natočený neziskovou organizáciou VOICES v rámci ich cyklu Nápad, ktorý sa ráta. Bratislava, august 2011.

Sloboda učenia bez učebníc
(28 min 57 s)
Rozhovor V. Burjana pre časopis .týždeň natočený 31. augusta 2011.

Čo učíme naše deti?
(107 min 03 s)
Diskusia v relácii Večer pod Lampou vysielaná na Dvojke 2. júna 2011. So Štefanom Hríbom diskutovali Daniel Bútora, Martin Kríž a Vladimír Burjan.

Rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ducha a kvalitu školy
(48 min 29 s)
Prednáška na konferencii Učíme pre život 2011. Poprad, marec 2011.

Školstvo potrebuje víziu
(18 min 6 s)
Rozhovor pre časopis .týždeň natočený 1. marca 2011.

Kritického myslenia nie je nikdy dosť (a v našich školách je ho ako šafránu) (72 min 04 s)
Prednáška na Letnej škole moderných učiteľov 2010. Hronec, august 2010.

Pedagogické zásady Víta Hejného
(34 min 40 s)
Rozprávanie na Letnej škole PYTAGORAS. Hronec, júl 2010.

Učiteľom treba dať slobodu
(20 min 10 s)
Rozhovor pre časopis .týždeň natočený 27. júla 2010.

Ako učiť, aby škola pripravila žiakov na život, nie o život
(47 min 33 s)
Prednáška na konferencii Učíme pre život 2010. Kysucké Nové Mesto, marec 2010.

Keď žiaci prestanú klásť otázky, mali by si ich začať klásť učitelia (1 h, 17 min)
Prednáška na Roadshow Moderný učiteľ 2009. Žilina, Nitra, Bratislava, október 2009.

Keď sa žiaci neučia, treba zmeniť školy
(1 h, 4 min)
Prednáška na konferencii Učíme pre život 2009. Kysucké Nové Mesto, marec 2009.

#