Skip to content
 

Schola

Slovo škola pochádza z gréckeho σχολή (scholé) = pokoj, prázdno, voľno, záhaľka. V pôvodnom význame išlo o voľno od fyzickej práce a od každodenného zhonu a starostí. (Áno, aj starí Gréci už poznali každodenný zhon!) Antonymom scholé bola ascholia = zaneprázdnenosť. Antická „scholé” nebola o praktickej príprave na každodenný život. Naopak: bola v istom zmysle únikom či oslobodením od neho a od jeho starostí, požiadaviek a tempa. Bola miestom, kde sa voľne diskutovalo a polemizovalo, a to bez ohľadu na praktický úžitok týchto diskusií. Rozvíjali sa idey, cibrilo myslenie, skúmali argumenty. Toto všetko z dnešnej školy dávno vymizlo. Zdá sa, že má oveľa bližšie k tej antickej ascholii.

Vladimír Burjan
(DOBRÁ ŠKOLA, december 2010)

Leave a Reply