Skip to content
 

Čo sú všeobecné študijné predpoklady a ako ich možno testovať (2.)

V tomto miniseriáli sa zaoberám problematikou tzv. všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a metódami ich testovania u žiakov. Tentokrát vám ponúkam ukážku 10 otázok z testov VŠP pre stredoškolákov. Sú zamerané na slovnú zásobu, čítanie s porozumením a prácu s textom. Môžete si vyskúšať, či by ste ich zvládli a či máte predpoklady pre akademické, teoreticky zamerané štúdium, aké je bežné na našich stredných a vysokých školách.

01.  Pracovníčka prepadnutej banky opísala lupiča ako územčistého a rapavého. Z jej opisu vyplýva, že lupič bol

A)  nižšej, zavalitejšej postavy a mal hrdzavé vlasy.
B)  nižšej, zavalitejšej postavy a mal zjazvenú tvár.
C)  mocnej, zavalitej postavy a mal hrdzavé vlasy.
D)  mocnej, zavalitej postavy a mal zjazvenú tvár.

02.  Ktoré z uvedených slov možno doplniť na vynechané miesto tak, aby vznikol zmysluplný text?
Málokedy sa rozčuľoval. Nad mnohé problémy každodenného života bol ▒▒▒▒▒ .

A)  povýšený
B)  nadnesený
C)  nadradený
D)  povznesený

03.  Ktoré z uvedených slov má podobný význam ako slovo striedmy ?

A)  hanblivý
B)  občasný
C)  zdržanlivý
D)  opatrný

 

04.  Ktoré z uvedených slov nemá podobný význam ako slovo úzkosť ?

A)  zármutok
B)  skľúčenosť
C)  obava
D)  tieseň

 

05.  Ktoré z uvedených slov má opačný význam ako slovo podozrievavý?

A)  dôverný
B)  dôverčivý
C)  dôveryhodný
D)  nedôveryhodný

 

06.  Ktorú dvojicu slov možno doplniť na zakryté miesta tak, aby vznikla zmysluplná veta?
Ak si niekto myslí, že je možné ▒▒▒▒▒ zvyšovať mzdy bez súčasného rastu produktivity práce, je na omyle – taký postup ▒▒▒▒▒ firmu skôr alebo neskôr položí na lopatky.

A)  prestať / zamestnancov
B)  zamestnancom / by
C)  donekonečna / každú
D)  pravidelne / môže

 

07.  Ktorú dvojicu výrazov možno doplniť na zakryté miesta tak, aby vznikla zmysluplná veta?
Milovníci prírody si ▒▒▒▒▒▒ môžu kúpiť kvalitnú obuv či nepremokavé bundy a nohavice, ceny výbavy sa ▒▒▒▒▒▒ pohybujú v desiatkach tisíc korún.

A)  bez problémov / totiž
B)  síce dnes / však niekedy
C)  zrejme / napriek tomu
D)  priamo na horách / v zahraničí

 

08.  Prvý pacient s chronickým ochorením srdca nastúpi na rekondičný pobyt v novom liečebnom dome v máji. Jeho účinky môžu v optimálnom prípade potlačiť zdravotné problémy aj na niekoľko rokov.
Slovo „Jeho”, použité v druhej vete, sa vzťahuje na

A)  pacienta.
B)  ochorenie srdca.
C)  rekondičný pobyt.
D)  liečebný dom.

 

09.  V nasledujúcom texte je poprehadzované poradie viet. Keď tieto vety zoradíme do zmysluplného poradia, ktorá veta bude predposledná?

V1:  V dome sa svietilo, čo ho prekvapilo.
V2:  Pomaly prešiel až ku dverám a stlačil kľučku.
V3:  Zastal pred domom a vystúpil z auta.
V4:  Bolo otvorené, a tak mu nič nebránilo vojsť dnu.
V5:  Nikto tam totiž nemal byť.

A)  V2
B)  V3
C)  V4
D)  V5

 

10.  Ktorá z informácií A) D) nie je obsiahnutá v nasledujúcom texte?

Prvý raz v 56-ročnej histórii berlínskeho filmového festivalu neoznámili ceny vopred na tlačovej konferencii. Ich vyhlasovanie na slávnostnom ceremoniáli v Berlinalepalaste, prenášané naživo viacerými televíziami i prostredníctvom internetu, malo byť prekvapením. Bolo.
     Hlavná cena Zlatý medveď za film tridsaťdvaročnej debutujúcej režisérky z Bosny a Hercegoviny skutočne mnohým vyrazila dych. Veď v priebežnom bodovaní festivalového denníka Screen International Jasmila Zbanic a jej film Grbavica vytrvalo po celý čas zostávali na chvoste s najmenším počtom hviezdičiek. Začínajúca balkánska filmárka napokon v berlínskej filmovej súťaži porazila svojím dojímavým príbehom o Sarajevčanke Esme viacerých klasikov.

A)  Medzinárodný filmový festival v Berlíne bol založený pred 56 rokmi.
B)  Režisérkou víťazného filmu je 32-ročná Jasmila Zbanic z Bosny a Hercegoviny.
C)  Hlavnou postavou oceneného filmu Zlatý medveď je Sarajevčanka Esma.
D)  V minulých rokoch boli výsledky festivalu vždy zverejňované na tlačovej konferencii.

 

Správne odpovede nájdete v 4. pokračovaní seriálu.

Vladimír Burjan
(november 2008)

Ďalšie pokračovania:
Čo sú všeobecné študijné predpoklady a ako ich možno testovať (3.)
Čo sú všeobecné študijné predpoklady a ako ich možno testovať (4.)

Leave a Reply