Skip to content
 

Žiacke vedomostné súťaže – pomáhajú alebo škodia?

V tej či onej forme sa venujem organizovaniu žiackych súťaží viac ako 25 rokov. Za ten čas som si otázku z nadpisu kládol mnohokrát. Uvažujem o tom najmä vtedy, keď sa stretnem s negatívnym názorom na podobné súťaže. Tu je päť najčastejších námietok proti súťažiam:

Námietka 1: Náš trhovo orientovaný kapitalistický svet je už vo svojej podstate prehnane a nezdravo súťaživý. Načo tento stav zhoršovať organizovaním ďalších súťaží?

Námietka 2: V každej súťaži môže zvíťaziť iba jeden, prípadne iba malá skupina účastníkov. Ostatní si zbytočne odnášajú pocity sklamania, neúspechu, či dokonca menejcennosti. To môže pôsobiť demotivačne.

Námietka 3: Vo väčšina súťaží je dôležitá rýchlosť: od súťažiacich sa vyžaduje rýchle myslenie a rýchle reagovanie. V živote však rýchlosť často nie je najpodstatnejšia. Napríklad vo vede rozhoduje skôr hĺbka myšlienok, originalita, vytrvalosť, systematičnosť…

Námietka 4: Kto chce vyhrať, musí byť schopný podať dobrý výkon presne v čase súťaže. Stačí kratučké zaváhanie  v nesprávnu chvíľu a žiak zažije neúspech a sklamanie. Pritom môže ísť o výborného žiaka, ktorý proste iba „nemal svoj deň”. To je nespravodlivé.

Námietka 5: Mnohé súťaže sa obmedzujú na otázky s výberom odpovede, prípadne na otázky s krátkou odpoveďou. Tým je znemožnené pýtať sa na hlbšie veci a nie je priestor na to, aby žiak prejavil svoju tvorivosť a iné dôležité schopnosti.

Možno vás to prekvapí, ale so všetkými týmito námietkami v istom zmysle súhlasím a uznávam, že sú čiastočne opodstatnené. V živote však nič nie je iba jednofarebné. Na druhú stranu váh možno položiť protiargumenty, ktoré považujem za prinajmenšom rovnako relevantné ako uvedené námietky:

Protiargument 1: Áno, svet do ktorého vyrastajú naši žiaci, je (žiaľ) nezdravo súťaživý. Práve preto je dôležité ich na to pripravovať. Veď v živote a v zamestnaní ich určite čaká mnoho vážnejších „súťaží”, než sú tie školské.

Protiargument 2: Vedieť prehrávať je tiež dôležité. Žiaci by sa mali učiť prijímať aj neúspech s nadhľadom. Mali by si budovať rozumnú hierarchiu hodnôt a učiť sa chápať, že neúspech v žiackej súťaži je v porovnaní s inými vecami nepodstatný.

Protiargument 3: V živote sú situácie, kedy je rýchlosť dôležitá a aj také, kde rozhoduje niečo celkom iné. Ľudia a žiaci tiež nie sú rovnakí: niekoho rýchlosť stresuje, iných naopak časový tlak motivuje k veľkým výkonom. Možno aj vďaka súťažiam spoznajú žiaci svoj typ reakcie na časový tlak a ak s ním majú problémy, môžu sa postupne učiť lepšie ho zvládať.

Protiargument 4: Áno, život je niekedy „nespravodlivý”. Stačí krátke zaváhanie (napr. pri pohovore) a veľká životná šanca (napr. dobré zamestnanie) je preč… A práve preto by sa žiaci mali učiť podať skvelý výkon presne vtedy, keď to potrebujú. Dôsledná príprava na súťaž, schopnosť maximálne sa sústrediť v danej chvíli, schopnosť nenechať sa rozptyľovať okolím, maximálna pozornosť venovaná inštrukciám a pokynom, pedantne pripravené pomôcky – to všetko môžu byť rozhodujúce faktory. A je určite lepšie, keď sa to žiak postupne naučí pri školských súťažiach, ako keby to mal zisťovať až pri hľadaní zamestnania.

Protiargument 5: Je dobré, že existujú rôzne typy súťaží, ktoré sa navzájom vhodne dopĺňajú. Osobne sa mi veľmi páčia rôzne projektové súťaže typu SOČ, ktoré vyžadujú dlhodobú prácu na nejakej téme, žiaci vypracovávajú „veľmi široké (mnohostranové) odpovede”, a je priestor pre ich tvorivosť a vzájomnú spoluprácu.

Pozitíva žiackych súťaží sa pritom neobmedzujú iba na uvedené protiargumenty. Treba tiež pripomenúť, že:

 • Detskej psychike je hravosť a súťaživosť vlastná (najmä v mladšom školskom veku). Je preto rozumné ju motivačne využiť na intelektuálny rast žiakov.
 • Vďaka súťažiam už bolo odhalených veľké množstvo talentov. Mnoho žiakov bolo práve úspechom v súťaži ovplyvnených a celoživotne nasmerovaných na úspešnú vedeckú dráhu.
 • Súťaže žiakom rozširujú obzor za hranice školského učiva. (Žiada sa mi dodať „chvalabohu”, pretože ak by si žiaci mali utvárať názor na jednotlivé oblasti ľudského poznania iba na základe školského učiva, asi by to s ľudstvom dopadlo dosť zle…)
 • Súťaže nerozširujú obzor iba žiakom, ale aj učiteľom. Získavajú ich prostredníctvom zaujímavý materiál (otázky, úlohy, námety…), ktorý môžu využívať aj na bežných hodinách. Objavujú nové spôsoby, ako žiakov motivovať, ako klásť otázky…
 • Mnohé súťaže sú cennou zámienkou na to, aby žiaci komunikovali o téme súťaže či o konkrétnej  súťažnej otázke medzi sebou, so svojimi učiteľmi, ba dokonca aj s rodičmi. To považujem za veľmi pozitívne.

Som presvedčený, že žiacke súťaže majú viac pozitív ako negatív a že je rozumné ich organizovať. To je dôvod, prečo im s kolegami z EXAMu venujeme už celé roky toľko úsilia. A možno trochu neskromne dúfame, že MAKS, MAKSÍK, MATEMATICKÝ KLOKAN, EXPERT a práve štartujúci VŠETKOVEDKO patria k tomu lepšiemu, čo na Slovensku v tejto oblasti máme.

Vladimír Burjan
(DOBRÁ ŠKOLA, október 2009)

3 Comments

 1. polik says:

  Dobry den, ja by som sa chcel autora opytat, ktore sutaze pre ziakov povazuje za horsie. Som totiz rodic a zvazujem ku ktorym sutaziam svojho 12 rocneho syna budem viest. Rad by som teda vedel v com sa jednotlive sutaze lisia a v com su prednosti Vami vymenovanych.

  S pozdravom Martin Polačko

  • Jando says:

   Nie som autor, ale dovolím si povedať niečo k vašej otázke. V našom školskom systéme, v základnom aj strednom školstve je vcelku dobre rozpracovaný systém žiackych súťaží, osobne by som preferoval predmetové olympiády (niekoľko rokov som pracoval vo fyzikálnej olympiáde v okresnom aj krajskom meradle). Autor vo svojom príspevku dobre rozobral prednosti a problémy žiackych súťaží a záleží na vás, alebo na synovi, čo ho baví, čomu dá prednosť. Je pekné, že máte záujem so synom už pracovať napriek tomu, že je asi v 6. ročníku, ale aj pre týchto žiakov boli (t.č. som už dôchodca, tak neviem o všetkom) matematické súťaže ako napr. Pytagoriáda a iné. Držím vám obom palce.

  • Viera Blahova says:

   na http://www.iedu.sk v časti Aktivity a kalendáre je aj časť o súťažiach.

Leave a Reply