Skip to content
 

Príďte s nami hľadať cesty k dobrej škole!

Cesty k DOBREJ ŠKOLE

Časopis DOBRÁ ŠKOLA organizuje svoje prvé celodenné podujatie nazvané Cesty k dobrej škole.

Budeme spolu uvažovať a diskutovať o tom, kedy je škola dobrá a čo bráni tomu, aby naše školy boli lepšie. Chceme sa spoločne pozrieť na školu z trochu iných pohľadov, hovoriť o nej trochu iným jazykom a klásť si trochu iné otázky, než na tradičných učiteľských konferenciách.

Cesty k dobrej škole 2014 ponúkajú

  • rečníkov, ktorí vám nasadia chrobáka do hlavy
  • videá zo zahraničných škôl, ktoré vám otvoria oči
  • diskusie, v ktorých váš hlas nezanikne
  • skúsenosti, kt oré vás povzbudia
  • stretnutia, ktoré vás obohatia

a veríme, že aj zaujímavých a aktívnych účastníkov z rôznych oblastí spoločnosti.

Spoluorganizátorom a sponzorom podujatia je spoločnosť EXAM testing, ktorá aj touto akciou oslavuje 20 rokov svojho pôsobenia v slovenskom školstve.

Čo sme pre vás pripravili
08.15 – 09.00 – Registrácia, malé občerstvenie, spoznávanie
09.00 – 10.30 – 1. blok vystúpení a videí

1. Vladimír BURJAN
riaditeľ firmy EXAM testing, spol. s r. o., šéfredaktor a vydavateľ DOBREJ ŠKOLY
Kedy je škola dobrá?

2. Dagmar MÔŤOVSKÁ
učiteľka matematiky na 1. súkromnom gymnáziu na Bajkalskej ul. v Bratislave
Kvalita školy očami učiteľa

3. Krátke videá

4. Milan HEJNÝ
profesor na Pedagogickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, dlhoročný učiteľ budúcich učiteľov, autor sady učebníc a unikátnej metodiky vyučovania matematiky
Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ?

5. Izabela MALAŠENKOVÁ
študentka 1. ročníka MFF UK, štatutárna zástupkyňa občianskeho zruženia ID Space Team
Ako si predstavujú dobrú školu študenti?

10.30 – 11.00 – Prestávka na kávičku a výmenu dojmov
11.00 – 12.30 – 2. blok vystúpení a videí

6. Anna THOMKOVÁ-BARANOVÁ
riaditeľka súkromnej základnej školy BellAmos v Martine
Škola môže byť dobrá iba vtedy, ak je dobre riadená

7. Ivana MOLNÁROVÁ
generálna riaditeľka firmy Profesia (portál Profesia.sk)
Čo dnes očakáva od dobrej školy trh práce a firemný svet?

8. Krátke videá

9. Erich MISTRÍK
profesor filozofie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Dobrá škola nemôže byť iba prípravkou pracovnej sily

10. Dana RETOVÁ
riaditeľka P-Mat n. o., spoluorganizátorka TEDx Bratislava, ambasádorka Khan Academy na Slovensku
Nehovorme iba o škole, hovorme o dobrom vzdelaní!

12.30 – 13.30 – Obed
13.30 – 14.30 – Moderovaná diskusia účastníkov v piatich menších skupinách

Diskusná skupina „Učiteľ“
Hlavná téma: Ako rozpoznať a vychovať dobrých učiteľov?

Diskusná skupina „Manažér“
Hlavná téma: Ako vytvárať učiteľom na škole dobré podmienky na prácu?

Diskusná skupina „Minister“
Hlavná téma: Môže aj Slovensko raz mať dobré školstvo?

Diskusná skupina „Zamestnávateľ“
Hlavná téma: Môže nás škola dobre pripraviť na pracovnú kariéru?

Diskusná skupina „Samouk“
Hlavná téma: Možno získať dobré vzdelanie aj mimo školy?

14.35 – 15.00 – Zhrnutie najzaujímavejších postrehov z diskusných skupín

Programom budú sprevádzať Ivan Ježík a Vlado Burjan.

 

Kedy sa uvidíme
V piatok 30. mája 2014, 9.00 – 15.00 hod.

Kde sa uvidíme
Kongresové centrum DRUŽBA, Botanická 25, Bratislava

Účastnícky poplatok
Plná výška účastníckeho poplatku je 30 EUR (s DPH). Ak sa však prihlásite a zaplatíte do nedele 4. mája 2014, bude pre vás poplatok iba 20 EUR (s DPH). A je tu ešte ďalší dôvod na skoré prihlásenie: počet účastníkov je limitovaný!

Ako sa prihlásiť
Stačí vyplniť prihlasovací formulár a uhradiť proforma faktúru, ktorú systém automaticky vygeneruje a pošle ju na e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri prihlasovaní. Poplatok uhraďte do 7 dní na účet uvedený na faktúre. Číslo faktúry použite ako variabilný symbol. Riadny daňový doklad (potvrdzujúci úhradu) dostanete pri registrácii na začiatku podujatia.

Ďalšie informácie

Ubytovanie
Ak chcete pricestovať už o deň skôr, prípadne chcete po skončení podujatia zostať v Bratislave, môžete si (samostatne) zabezpečiť ubytovanie v Hoteli Družba, ktorý je priamo vedľa kongresového centra. Jedna noc v jednolôžkovej izbe stojí 26,70 EUR, v dvojlôžkovej izbe vyjde na 47,00 EUR. Odporúčame vám rezervovať si ubytovanie čo najskôr.

Telefón na recepciu hotela: 02/65420065, 02/60299111, e-mail na rezerváciu ubytovania: recepcia@druzba.uniba.sk.

Doprava
Autobusy číslo 28, 32, električky číslo 4, 5, 6, 9 – zastávka Botanická záhrada.

Z Hlavnej stanice autobusom číslo 32, priama linka (9 zastávok, vystúpiť na zastávke Botanická záhrada).
Z autobusovej stanice Mlynské nivy autobusom číslo 70 na konečnú zastávku Most SNP, prestúpiť na električku číslo 4 alebo 6 alebo na autobus 28 (4 zastávky, vystúpiť na zastávke Botanická záhrada).

Parkovanie
Bezplatné parkovanie je možné priamo v areáli DRUŽBA na Botanickej 25.

Kontakt na organizátorov
E-mail: cesty@casopisdobraskola.sk
Tel.: 02 / 63 81 26 89
Web: www.dobraskola.com/cesty.html

Leave a Reply