Skip to content
 

Potrebuje škola “zdnešnenie”?

Pope twitterKatolícka cirkev rieši vážnu dilemu: má v podmienkach dnešného sveta zotrvávať na stáročiami overených, tradičných postupoch alebo sa má prispôsobiť (post)modernému svetu? Jedni tvrdia, že nezmeniť sa môže byť smrteľne nebezpečné, iní si myslia, že, naopak, zásadnejšie zmeny môžu cirkev ohroziť. Po II. vatikánskom koncile (1962 – 1965) sa na chvíľu zdalo, že zvíťazila koncepcia tzv. aggiornamenta, čiže „zdnešnenia“ cirkvi. Neskôr sa však zavádzanie reforiem spomalilo a dnes sa zdá, že konzervatívci vo Vatikáne dokázali proces aggiornamenta utlmiť.

Vidím silné paralely medzi problémami katolíckej cirkvi a problémami školy. Aj tu existujú prívrženci aggiornamenta, ale aj obhajcovia tradičného modelu, ktorí naopak varujú pred akýmikoľvek zásadnejšími zmenami. A aj nám by asi prospelo zorganizovanie veľkého pedagogického „koncilu“, na ktorom by sme si mohli tieto otázky do hĺbky rozdiskutovať. Keďže však nemáme „školského pápeža“, nemá kto taký koncil zvolať.

Vladimír BURJAN

Vyšlo v rubrike Úvahy po zvonení
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v januári 2013

Ďalšie Úvahy po zvonení

One Comment

  1. Branislav Krajčovič says:

    Zaujímavá paralela, p.Burjan. Oceňujem tiež, že vidíte problémy v oboch systémoch, za školstvo ich viete správne pomenovať a navrhujete skvelé riešenia, ale nedá mi nepripomenúť, že porovnávate jablká s hruškami – už len z hľadiska jurisdikcie oboch systémov, pretože kto nechce byť v Katolíckej cirkvi, nemusí. Ale ak by ste chceli vystúpiť zo školského systému a vyhlásiť samostatnosť, štátne regulácie a minister Vám to nedovolia. Ďalšie dôležité hľadisko je sloboda slova. V Katolíckej cirkvi platia vieroučné dogmy, ktoré členovia cirkvi nespochybňujú, inak sa sami vylučujú z cirkevného spoločenstva, tzv. exkomunikujú. O ostatných veciach je možné viesť dialóg a diskutovať. Školstvo môžete zmeniť a postaviť na úplne iných základoch, i keď pripúšťam, aj tu sa väčšina “členov” iracionálne drží istých “dogiem” a preto je akákoľvek zmena v školstve presaditeľná len s veľkým odporom. A slobodu slova máte. Vydávate zaujímavý časopis, ktorý hľadá lepšie cesty v systéme školstva. No mýlite sa v tom, že školstvo nemá “pápeža”. Kto je potom Minister školstva, ak nie “školský pápež”? Nie je on prvou a poslednou inštanciou v prijímaní pravidiel, ktorými sa školstvo riadi?

Leave a Reply