Skip to content
 

Učiteľ, ktorý objavil matematika

mathematics-geniusMyslíte si, že učiteľ v 8. ročníku základnej školy môže predurčiť životnú dráhu žiaka? Ja si to nemyslím, ja to viem.

V septembri 1972 sa začal môj siedmy rok na ZŠ na Duklianskej ulici v Bratislave. Na matematiku sme dostali nového učiteľa – Samuela Brnáka. Bol to starý pán, krátko pred dôchodkom, pomerne prísny, ale matematike rozumel a vedel výborne vysvetľovať. Uvádzal názorné príklady, kládol správne otázky, zdôrazňoval logické súvislosti. Zrazu príklady začali dávať zmysel, všetko do seba zapadalo a pripadalo mi to ľahké a jasné. Pán učiteľ Brnák bol prvý, ktorý mi umožnil pocítiť v škole úspech. A to zvykne byť pre deti formujúca skúsenosť. Učil nás iba dva roky, ale tie stačili na to, aby som zistil dve dôležité veci: že matematika je úchvatná a že mám dobré logické myslenie a predpoklady na to, aby som sa jej venoval. Začal som si z knižnice nosiť rôzne matematické knihy a celé hodiny som doma sedel a skúmal prvočísla a trojuholníky…

V 9. ročníku vystriedala pána Brnáka iná učiteľka, ktorá bola takmer vo všetkom (snáď okrem prísnosti) jeho opakom. Napríklad nebola rada, keď žiak vedel niečo navyše. Raz ma počula, ako susedovi niečo hovorím o komplexných číslach. Namiesto údivu, že deviatak spomína učivo pre maturantov, ma zahriakla, nech spolužiaka nepletiem. Ja som však už bol imúnny voči takýmto „pedagogickým“ postupom. Prihlásil som sa na matematickú olympiádu, ktorú som vyhral. Urobil som talentové skúšky do matematického gymnázia, zmaturoval, úspešne prešiel matematicko-fyzikálnou fakultou a stal sa učiteľom matematiky. Keby ma nebol učil pán učiteľ Brnák, môj život by sa bol veľmi pravdepodobne odvíjal iným smerom a dnes by som bol niekým iným.

Vladimír BURJAN

Vyšlo v časopise DOBRÁ ŠKOLA
vo februári 2014 v rubrike Naši učitelia

Leave a Reply