Skip to content
 

Napred, zarovno alebo pozadu?

education-technologyAký postoj má zaujímať škola k meniacej sa realite? Názory odborníkov sa líšia a možno ich rozdeliť zhruba do troch skupín. Asi najmenšiu tvoria vizionári, ktorí veria, že škola by mala byť miestom, kde sa rodí lepšia budúcnosť spoločnosti. Podľa nich by teda škola mala byť vždy o krok pred spoločnosťou. Druhú (podstatne väčšiu) skupinu tvoria modernizátori, ktorí neveria, že by škola mohla byť pred spoločnosťou, ale považujú za dôležité, aby sa snažila držať s vývojom spoločnosti krok. Treťou skupinou sú konzervatívci, podľa ktorých by škola nemala príliš rýchlo reagovať na zmeny v spoločnosti. Naopak, mala by tlmiť rôzne krátkodobé „módne” výkyvy a výstrelky a zostávať verná tým obsahom, metódam a hodnotám, ktoré sú už časom dostatočne preverené. Táto koncepcia teda predpokladá, že škola bude (zámerne) vždy oneskorená za spoločnosťou. Do ktorej skupiny patríte vy?

Vladimír BURJAN

Vyšlo v rubrike Úvahy po zvonení
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v apríli 2012

Ďalšie Úvahy po zvonení

Leave a Reply