Skip to content
 

Pár viet proti učebniciam

ds1_07_anketaO tom, či a ako by sa mali v škole využívať učebnice, už bolo popísaného veľa papiera. Názory sa rôznia. Pre niektorých učiteľov je učebnica nutnou súčasťou vyučovania, iní ju neotvoria, ako je rok dlhý a uprednostňujú využívanie vlastných materiá­lov (najmä na SŠ). Priznám sa, že ani ja nie som veľkým fanúšikom prílišného používania učebníc na hodinách. Vidím v nich totiž nástroj nežiaducej „unifikácie” vzdelávania. Ak 1 000 učiteľov používa rovnakú učebnicu, znamená to, že minimálne 20 000 detí bude čítať ten istý článok, následne im budú položené tie isté otázky a na úlohu dostanú tie isté cvičenia. Používať učebnicu znamená prenechať mnoho dôležitých rozhodnutí na jej autorovi: v akom poradí bude učivo preberané, do akej hĺbky, aká bude motivácia, aké bude vysvetlenie nosných pojmov, aké otázky dostanú žiaci, na akých úlohách si budú precvičovať učivo. Tieto rozhodnutia urobí za učiteľa autor učebnice, ktorý však nepozná jeho ani jeho žiakov. A to nie je optimálne.

Vladimír BURJAN

 Vyšlo v rubrike Úvahy po zvonení
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v marci 2012

Ďalšie Úvahy po zvonení

Leave a Reply