Skip to content
 

Odpovedaj celou vetou!

Niektorí učitelia vyžadujú od žiakov, aby odpovedali celou vetou. Tak napríklad na otázku: „Koľko uhlopriečok má pravidelný šesťuholník?” žiak nesmie odpovedať: „Deväť,” ale musí zarecitovať: „Pravidelný šesťuholník má deväť uhlopriečok.” Neviem kto, kedy a prečo vymyslel túto „didaktickú” požiadavku, ale podľa mňa je to nezmysel, ktorý žiakov vedie k tomu, aby bez rozmyslu papagájovali slová učiteľa. „Odpovedať celou vetou” je neprirodzené, nepružné, štylisticky otázne (slovenčinári, páčia sa vám tie „celé” vety?). Osobne by som navrhoval, aby sme od žiakov predovšetkým vyžadovali, aby odpovedali správne, zrozumiteľne, podľa možnosti zaujímavo. A zásadne svojimi slovami a nie slovami, ktoré použil v otázke učiteľ alebo učebnica. Čo vy na to? Odpovedzte celou vetou!

Vladimír BURJAN

Vyšlo v rubrike Úvahy po zvonení
v časopise DOBRÁ ŠKOLA vo februári 2012

Ďalšie Úvahy po zvonení

Leave a Reply