Skip to content
 

Beethoven a násobilka

BeethovenLudwiga van Beethovena pozná každý civilizovaný obyvateľ tejto planéty. Tak si predstavte, že tento geniálny umelec, ktorý dokázal v stave úplnej hluchoty komponovať veľkolepé symfónie, nevedel násobiť. Naozaj nevedel. Čítal bez problémov, ale s číslami sa veľmi nepriatelil. Pýtam sa: ovplyvnilo to nejako vážne jeho život? Nič tomu nenasvedčuje. (Kiež by sme my, čo vieme násobiť, dokázali v živote toľko, čo on.) Skúste si teda na neho spomenúť, keď sa zasa bude niekde vášnivo diskutovať o „tragickom osude” detí, ktoré pri prestupe z jednej školy na druhú raz a navždy „zmeškajú” napríklad Pytagorovu vetu.

Vladimír BURJAN

 Vyšlo v rubrike Úvahy po zvonení
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v januári 2012

Ďalšie Úvahy po zvonení

Leave a Reply