Skip to content
 

Špeciálne potreby má každý žiak

Nedávno som bol požiadaný o vystúpenie na workshope o inkluzívnom vzdelávaní. Pri tej príležitosti som si uvedomil, že bežne používaný pojem žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami navodzuje mylnú predstavu, že existuje istá (pomerne malá) skupina žiakov, ktorí majú akési špecifické potreby v oblasti vzdelávania. Som presvedčený, že ich má každý jeden žiak. Naša škola však tento fakt ignoruje a vnucuje všetkým to isté „menu” bez prihliadnutia na akékoľvek ich individuálne špecifiká. Dvaja spolužiaci v jednej triede absolvujú na 95 % identické vzdelávanie, pritom jediné, čo majú spoločné, je rok narodenia. Som samozrejme za to, aby škola rešpektovala potreby slabo počujúcich, jednorukých, dyslektikov či detí zo znevýhodňujúceho sociálneho prostredia. Iba dodávam, že rovnako diferencovane a individualizovane by bolo treba pristupovať aj k žiakom z „bežnej” populácie.

Vladimír BURJAN

Vyšlo v rubrike Úvahy po zvonení
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v januári 2012

Ďalšie Úvahy po zvonení

Leave a Reply