Skip to content
 

K povinnej angličtine

Opakovane sa stretávam s výhradami proti povinnej ang­ličtine, ktoré ju prirovnávajú k povinnej ruštine za socializmu. Nechápem to, pretože zásadných rozdielov je veľa:

1. O povinnej ruštine rozhodli naši okupanti – povinnú angličtinu si chceme zaviesť sami.

2. Zavedenie povinnej ruštiny bolo rozhodnutím politickým – zavedenie angličtiny je rozhodnutím odborným.

3. Ruština bola pre väčšinu žiakov nepotrebným, neužitočným jazykom – ovládanie angličtiny bude pre väčšinu žiakov veľkým prínosom.

4. K ruštine mala väčšina mladých ľudí negatívny vzťah – k angličtine má veľa žiakov pozitívny vzťah (je to jazyk modernej hudby, počítačov, internetu, hier, filmov…).

5. Ruština sa pred povinným zavedením na našich školách takmer neučila – angličtina sa už dnes učí na väčšine škôl.

Takže pre mňa majú povinná ruština a povinná angličtina spoločné asi toľko ako slepé črevo a slepý náboj.

Vladimír BURJAN

Vyšlo v rubrike Úvahy po zvonení
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v novembri 2010

Leave a Reply