Skip to content
 

Iba 14 % učiteľov na ZŠ sú muži

Podľa aktuálnych údajov ÚIPŠ učí v tomto školskom roku na slovenských základných školách 30 195 učiteľov, z toho 25 982 žien a iba 4 213 mužov. Prílišná feminizácia nášho základného a stredného školstva je dlhodobý a dobre známy problém. Napriek tomu považujeme za potrebné z času na čas ho pripomínať a poukazovať na jeho negatívne dôsledky.

Z údajov OECD vyplýva, že nejde o slovenské špecifikum: v krajinách EÚ tvoria ženy 86,2 % učiteľov v primárnom vzdelávaní (I. stupeň ZŠ) a 69,5 % učiteľov v nižšom sekundárnom vzdelávaní (II. stupeň ZŠ). Nám sa podarilo získať údaj iba za oba stupne spolu, hodnota 86 % však naznačuje, že situácia u nás je na oboch stupňoch o čosi horšia, ako je priemer EÚ. Všeobecnému trendu sa vymyká iba pár krajín: Japonsko má v nižšom sekundárnom vzdelávaní iba 40,7 % učiteliek, India 41,9 %, Indonézia 48,7 %, Čína 48,9 %, Saudská Arábia 49,6 %, Mexiko 51 % a Švajčiarsko 51,7 %. V niektorých (najmä moslimských) krajinách to zrejme súvisí s celkovo nízkou mierou zamestnanosti žien, no situáciu v Japonsku či Švajčiarsku takto nevysvetlíme. Pohľad na úplnú tabuľku svetových dát naznačuje, že realistickým cieľom v našich podmienkach by mohlo byť zvýšenie podielu mužov v zborovniach základných škôl na 25 – 30 %, nie viac.

V diskusiách o negatívnych dôsledkoch feminizácie škôl sa často spomína problém s disciplínou žiakov, o ktorom sa predpokladá, že by ho učitelia – muži zvládali lepšie. Ženy inak pristupujú k učivu, volia iné ilustračné príklady, inak reagujú v rôznych situá­ciách, inak komunikujú, iné veci považujú za dôležité. Ženský pohľad na známky, na disciplínu a na mnohé ďalšie významné aspekty školy je iný ako mužský. Je to prirodzené a nemožno s tým nič urobiť. To samotné by však nebolo problémom. Problémom je, že žiaci v škole nemajú možnosť spoznávať aj komplementárny mužský pohľad. Pre život sú totiž oba rovnako dôležité.

Vladimír BURJAN

Vyšlo  v rubrike Číslo na zamyslenie
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v apríli 2013

One Comment

  1. julia says:

    Muži môžu ísť do školstva, no neidú učiť, pretože by neuživili rodinu. Tí, čo teda učiť idú, nie sú ani zďaleka tými mužmi-učiteľmi, o ktorých tuhovoríte. Mnohí z nich si ani zďaleka neplnia povinnosti tak ako ženy učiteľky, vrátane dozorov na chodbách. Ani jeden z mužov, ktorí učia na našej škole, nemá poobede krúžok, takže ich výchovná časť vzdelávania často úplne zlyháva. Prečo si teda myslíte, že sú lepšími učiteľmi? Aj za socializmu bolo viac učiteliek a nikomu to nevadilo. A čo sa týka tej disciplíny, to tiež nie je pravidlo, že muž ju má v triede lepšiu. Táto vec vôbec nezávisí od pohlavia, skôr od typu osobnosti. Ja by som celkovo učiteľov nerozdeľovala na pohlavie, ale na dobrého a zlého učiteľa / učiteľku. V dnešnej modernej dobe sa porovnávanie pohlaví nenosí. Sme všetci ľudia s rovnakými právami.

Leave a Reply