Skip to content
 

Dieťa nevzdelaných rodičov má 8-krát nižšie šance na vysokoškolské vzdelanie

Ktoré faktory majú najväčší vplyv na to, akým človekom sa v dospelosti staneme? Dedičnosť? Prostredie? Zámerné pôsobenie rodičov a školy? Číslo z nadpisu naznačuje, že v našich podmienkach je vplyv rodinného prostredia (alebo dedičnosti?) stále mimoriadne silný. Napriek tomu, že všetky deti prechádzajú viac-menej rovnakou školou, vo výsledku pozorujeme pomerne silnú predestináciu jedným faktorom – vzdelaním rodičov. Ak majú rodičia iba základné vzdelanie, je šanca, že dieťa dosiahne vysokoškolské vzdelanie, iba minimálna. Naproti tomu ak majú obaja rodičia vysokoškolské vzdelanie, tá pravdepodobnosť je veľmi vysoká.

Prečo je to tak? Niekto v tom vidí potvrdenie dedičnosti inteligencie a argumentuje, že deti nevzdelaných rodičov nemajú na štúdium potrebnú genetickú výbavu. Na to však existuje protiargument (viď záver článku). Iné štúdie to vysvetľujú tým, že rodičia často smerujú deti na takú životnú dráhu, s akou majú osobné skúsenosti. Ak rodičia sami vystačia v živote so základným vzdelaním a nevedia, aké je to mať vyššie vzdelanie, nevidia v ňom hodnotu a nesmerujú ani svoje deti týmto smerom. Ďalšia skupina vedcov hľadá vysvetlenie najmä v tom, ako sa rodinné prostredie nevzdelaných rodičov odlišuje od prostredia, kde majú rodičia vyššie vzdelanie. V takýchto rodinách často nie sú knihy, dieťa nedostáva intelektuálne podnety, nevedú sa zaujímavé rozhovory atď.

Dôležité podnety do tejto diskusie priniesli aj rôzne medzinárodné testovania (PISA, TIMSS…). Ukázali totiž, že jednotlivé krajiny sa od seba významne odlišujú v tom, do akej miery má vzdelanie rodičov vplyv na budúcu dráhu dieťaťa. Čiže hodnota „8-krát“ uvedená v nadpise nie je univerzálna – platí pre Slovensko a je jednou z najvyšších. Priemer OECD je niekde okolo 4 a sú krajiny (ako Nórsko či Fínsko), kde je ešte nižšia. V týchto krajinách sú presvedčení, že nikto by nemal byť „celoživotne potrestaný“ za to, do akej rodiny sa narodil, a že škola by mala byť akousi „druhou šancou“ pre každého. A skutočne sa im darí výraznejšie eliminovať hendikep rodinného prostredia a dostať na vysoké školy omnoho viac detí rodičov bez vzdelania.

Vladimír BURJAN

Vyšlo  v rubrike Číslo na zamyslenie
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v marci 2013

Leave a Reply