Skip to content
 

Učiteľ v ZŠ u nás zarába 44,6 % priemernej mzdy vysokoškoláka

Téme nízkych miezd slovenských učiteľov sme sa doposiaľ v DOBREJ ŠKOLE príliš nevenovali. Nebolo to preto, že by sme snáď odmeňovanie učiteľov považovali za dostatočné. Práve naopak: podhodnotenie učiteľov nám pripadá také evidentné, že nevidíme veľký zmysel vo vŕšení ďalších údajov a argumentov. Keďže však v čase prípravy tohto čísla zároveň prebiehajú prípravy na veľký štrajk, vybrali sme tentoraz číslo na zamyslenie týkajúce sa miezd učiteľov.

Porovnávať mzdy učiteľov u nás a v zahraničí nie je jednoduché. Napríklad z konštatovania, že slovenský učiteľ po 15 rokoch praxe zarobí ročne v priemere 12 687 eur a nemecký 61 783 eur, rozhodne nevyplýva, že by sme našim pedagógom mali päťnásobne zvýšiť mzdy. Slovensko nie je Nemecko – nemáme ich ekonomiku a možnosti a ani naši učitelia nemajú nemecké náklady na život. Vybrali sme si preto komparáciu čisto v slovenskom kontexte, a síce porovnanie miezd učiteľov na II. stupni ZŠ s mzdami iných vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov vo veku od 25 do 64 rokov. Čísla ukazujú, že učitelia u nás patria medzi najhoršie platených vysokoškolákov. Priemerná hodnota v OECD je 85,4 %. Naznačuje, že učiteľstvo vo všeobecnosti nepatrí medzi najlepšie platené vysokoškolské profesie, v globále sa však učitelia pohybujú iba mierne pod priemerom. U nás je to dramaticky menej. Pre porovnanie uvádzame aj údaje z niektorých ďalších krajín: Španielsko: 135 %, Portugalsko: 118,7 %, Nemecko: 96,9 %, Fínsko: 98 %, Holandsko: 84,1 %, Slovinsko: 80 %, Francúzsko: 78,9 %, Poľsko: 77,3 %, Taliansko: 59,8 %, Rakúsko: 62,3 %, Maďarsko: 57,6 %,  Estónsko: 56,9 %, Česko: 52,5 %. Menšiu hodnotu ako na Slovensku by sme v rámci krajín OECD hľadali márne.

Vladimír BURJAN

Vyšlo  v rubrike Číslo na zamyslenie
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v decembri 2012

Leave a Reply