Skip to content
 

Koľko ľudí je u nás negramotných?

V rubrike Číslo na zamyslenie uverejňujeme zaujímavé údaje o školstve a vzdelávaní. Tentoraz sme si vybrali číslo, ktoré je zaujímavé aj tým, že ho, zdá sa, nikto nepozná.

Na otázku, aká je na Slovensku miera negramotnosti, totiž nik nevie dať spoľahlivú odpoveď. Ten údaj sa jednoducho oficiálne nezisťuje. Ak si myslíte, že ani nie je čo zisťovať, pretože negramotnosť je u nás nulová, mýlite sa. Len nedávno bol v istej obci za starostu zvolený negramotný muž. A pracovníčky pôšt či rôznych úradov by tiež vedeli rozprávať o rôznych poberateľoch dávok, ktorí ich prevzatie nedokážu potvrdiť podpisom. Niektoré zdroje odhadujú podiel negramotných obyvateľov Slovenska až na 0,3 – 0,5 %.

Ešte hrozivejšie čísla vyplávali na povrch pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa gramotnosti (8. september). Hoci relatívny počet negramotných celosvetovo klesá (z viac ako 36 % v roku 1970 na menej ako 20 % v roku 2010) ich absolútny počet narastá (v súčasnosti je ich viac ako 900 miliónov, pričom väčšinu tvoria ženy). Stále existujú krajiny, kde čítať a písať dokáže iba necelá tretina populácie (napr. Mali, Južný Sudán, Etiópia, Nigéria, Burkina Faso, Čad).

Len pre zaujímavosť: zvykli sme si slová „čítať” a „písať” automaticky spájať a vyslovovať ich takpovediac jedným dychom. Pritom ide o dve odlišné, celkom nezávislé schopnosti. Niektorí stredovekí mnísi, ktorí trávili život v kláštorných skriptóriách prepisovaním vzácnych rukopisov, vedeli písať, no nevedeli čítať. Preto musel následne ich prácu kontrolovať mních, ktorý vedel aj čítať a vyznačiť im chyby, ktorých sa dopustili.

Vladimír BURJAN

Vyšlo v rubrike Číslo na zamyslenie
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v októbri 2012

Leave a Reply