Skip to content
 

Budúcich učiteľov pripravuje 29 fakúlt

Ak by sme mali identifikovať slabé články nášho vzdelávacieho systému, vysokoškolská príprava učiteľov by v ich zozname nemohla chýbať.

Jedným z dôvodov jej nízkej kvality je nepochybne aj jej rozdrobenosť medzi neuveriteľných 29 fakúlt (!) na 12 vysokých školách. Toto číslo sa javí na slovenské pomery ako celkom neprimerané. Jedným z jeho logických dôsledkov je „súboj” týchto fakúlt o uchádzačov, znižovanie požiadaviek a takmer nulová selekcia. Ďalším zákonitým dôsledkom je znížená kvalita samotného štúdia, pretože táto krajina jednoducho nemá dostatok kvalitných a skúsených vysokoškolských pedagógov, ktorí by dokázali obsadiť 29 fakúlt (nehovoriac už o počte katedier na týchto fakultách a doslova stovkách študijných odborov). Nízke nároky na vstupe a nízka kvalita štúdia potom spôsobujú veľký „odpad” – iba malá časť absolventov týchto 29 fakúlt skutočne nastupuje po ukončení štúdia do škôl. Mnohí sa už počas štúdia netaja tým, že na učiteľskú kariéru nepomýšľajú a že na pedagogickej fakulte sú z iných dôvodov (niektorí doslova kvôli električenke či internátu).

Táto krajina nepotrebuje 29 fakúlt pripravujúcich učiteľov. Možno by ich stačilo 10. Ale kvalitných. Náročných pri výbere spomedzi uchádzačov, náročných počas štúdia, vedených kvalitnými pedagógmi, ktorí rozumejú nielen teórii, ale aj školskej praxi. K problematike nízkej kvality a najmä problematickej celkovej koncepcii prípravy učiteľov sa na stránkach DOBREJ ŠKOLY určite ešte vrátime. V tejto chvíli skončime konštatovaním, že menej by bolo určite viac.

Vladimír BURJAN

Vyšlo v rubrike Číslo na zamyslenie
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v septembri 2012

Leave a Reply