Skip to content
 

28,5 % absolventov stredných odborných škôl končí rovno na úradoch práce

ucni_prace_karieraToto nelichotivé číslo pochádza z najnovšej štúdie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Realita však je, ako to už býva, komplexnejšia a nemožno ju charakterizovať jediným číslom.

Miera úspešnosti absolventov SOŠ pri hľadaní zamestnania výrazne kolíše v závislosti od regiónu, odboru i konkrétnej školy. Je prirodzené, že v krajoch s vysokou mierou nezamestnanosti majú aj čerství absolventi SOŠ väčší problém nájsť si prácu. O to viac, že mnohí zamestnávatelia uprednostňujú uchádzačov s praxou. Na druhej strane, ak by bol vzdelávací systém správne nastavený, výhodou čerstvých absolventov by mala byť znalosť najnovších trendov a technológií, flexibilita a iné vlastnosti, ktoré by ich robili pre zamestnávateľov atraktívnejšími a vyrovnávali tak ich hendikep nedostatku praxe.

Medzi najalarmujúcejšie zistenia citovanej štúdie však nepatrí priemerná hodnota 28,5 % nezamestnaných čerstvých absolventov SOŠ, ale jej rozmenenie „na drobné” podľa jednotlivých odborov a konkrétnych škôl. Je potešiteľné, že existujú aj študijné odbory na SOŠ, ktoré majú 100-percentnú úspešnosť, teda všetci ich absolventi si nájdu ihneď po ukončení štúdia prácu. O to alarmujúcejšie je však zistenie, že v našom systéme odborného vzdelávania máme dlhodobo aj odbory, ktoré každoročne vyprodukujú až 75 % nezamestnateľných mladých ľudí. To je tragédia z osobného i systémového hľadiska. Čo môže byť menej motivujúce, ako keď 18-ročný mladý človek plný energie a plánov do života začína svoju profesionálnu kariéru zaevidovaním sa na úrade práce? A čo môže byť jasnejším signálom, že systém je zle nastavený než to, že štát najskôr (draho) platí vzdelávanie žiaka na SOŠ, aby hneď vzápätí (draho) platil jeho podporu v nezamestnanosti?

Rozhodnutie ministra školstva skvalitniť odborné vzdelávanie je chvályhodné – je to naozaj dôležitá a zmysluplná úloha, ktorá prináleží štátu. Správne pomenovanie problému však ešte nemusí byť zárukou jeho správneho riešenia. Viaceré doterajšie návrhy nového vedenia rezortu na riešenie tohto problému vyvolali u širokej verejnosti údiv či otvorený nesúhlas.

Vladimír BURJAN

Vyšlo  v rubrike Číslo na zamyslenie
v časopise DOBRÁ ŠKOLA v máji 2012

Leave a Reply