Skip to content
 

Fínske školstvo – náš vzor?

Fínske školstvo na seba upútalo pozornosť celého sveta opakovanými skvelými výsledkami žiakov v testoch PISA. Aj keď by sme nemali výsledky týchto (ani ktorýchkoľvek iných) testov absolutizovať, bližší pohľad ukázal, že fínsky školský systém je skutočne v mnohom inšpiratívny a unikátny a že spomínané dobré výsledky v testoch PISA sú iba akýmsi (nezámerným) “vedľajším produktom” dobre nastaveného systému vzdelávania.

Obdiv k fínskemu školstvu chová aj minister Čaplovič a vôbec sa tým netají. Naopak, opakovane prízvukoval, že jeho ambíciou je inšpirovať sa v tejto severskej krajine a priblížiť náš školský systém tomu fínskemu. Ukazuje sa však, že v praxi sú často ministrove kroky v príkrom rozpore s fínskou realitou a odkazy na fínsky model sa tak stávajú iba akousi zásterkou, ktorá má umlčať oponentov: opatrenie predsa nemôže byť zlé, ak vychádza z fínskych skúseností.

Aby si naši učitelia a rodičia mohli sami utvoriť predstavu o tom, ktoré opatrenia nového vedenia rezortu sú v súlade s fínskym modelom a ktoré sú s ním naopak v príkrom rozpore, ponúkam niekoľko odkazov na zaujímavé články a ešte zaujímavejšie videá o fínskom školstve. Určite sa oplatí nájsť si trochu času na ich prečítanie či prezretie – fínsky prístup ku vzdelávaniu je skutočne veľmi inšpirujúci. Aj keď, musím to otvorene priznať, prenositeľnosť ich prístupu do našich podmienok je podľa môjho názoru značne obmedzená. Ale o tom možno inokedy…

Články v slovenčine a češtine:

Fínske školstvo
Článok o fínskom školstve na slovenskej Wikipédii.

Fínsko – najúspešnejší školský systém krajín OECD
Text Adriany Meszárošovej o fínskom školstve zo stránky Štátneho pedagogického ústavu.

Prečo žiaria fínske školy
Článok Pavla Sibylu o fínskom školstve zo stránky časopisu TREND.

Fínske školstvo
Článok o fínskom školstve z blogu Viliama Búra.

Páčia sa mi nielen fínske školy
Reakcia Martiny Kubánovej na text Viliama Búra.

Fínske školstvo? Dobrý vzor rovnosti
Článok Radovana Krčmárika zo stránky časopisu PRAVDA.

Čaplovič nepochopil, že fínsky model je o slobode
Článok Petra Chlupíka z portálu SME.sk, v ktorom ukazuje, že hoci sa minister školstva často odvoláva na fínske školstvo, jeho konkrétne kroky sú často v príkrom rozpore s fínskou skutočnosťou.

Tajemství úspěchu finského vzdělávání
Článok O. Hausenblasa a I. Procházkové pre servery Učitelské listy a Kritické myšlení.

Finsko: Země tisíců dobrých školáků
Článok Romany Mázerovej v českých Učitelských Novinách

 Články v angličtine:

Blog Pasi Sahlberga o fínskom školstve
Pasi Sahlberg je celosvetovo najznámejší a najuznávanejší expert na fínske školstvo. Na tejto stránke je k dispozícii na stiahnutie veľké množstvo jeho článkov a textov o fínskom školstve (v angličtine), rovnako ako mnohé jeho prezentácie z prednášok. (Ročne absolvuje desiatky prednášok o fínskom školstve po celej zemeguli.)

The view from here – Finland
Tento článok Eda Duttona je jedným z mála textov poukazujúcich na problémy či nedostatky fínskeho školstva. (Na niektoré problémy poukazuje aj Viliam Búr vo vyššieuvedenom článku.)

Filmy a videá o fínskom školstve (v angličtine):

Why Education in Finland Works
Learning-World Episode 7: Finland – First in class
Finland’s education success
Inside Finland’s education system
Finland’s Formula for School Success (Education Everywhere Series)
Pasi Sahlberg: “Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland?”

3 Comments

 1. Martin says:

  Príde mi smutné, že minister Čaplovič argumentuje fínskym modelom. Očakáva fínske výsledky na výstupe, ale úplne ignoruje fínske investície a vstupy do školstva.

 2. Peter Farárik says:

  Dobrá práca … zaujímavé odkazy.

 3. J. Smida says:

  Vzorom, ako zdokonaliť naše školstvo, sa má stať školstvo fínske. Prečo nie? Veď výsledky fínskych žiakov v medzinárodných meraniach výsledkov vzdelávania ho udržiavajú už vyše päťdesiat rokov na najvyšších priečkach rebríčkov. Slovensko máva svoje šteblíky na opačnom konci.
  Fíni sa za celý ten čas tvrdohlavo tvrdia, a podľa toho aj konajú, že kvalita „produktov“ žiadnej vzdelávacej sústavy nemôže prevýšiť kvalitu učiteľov. Oni na učiteľovanie dokážu získať najkvalitnejších absolventov vysokých škôl, a keď takýto absolvent nastúpi, nečakajú, že si sám zo všetkým poradí. „Rovnakopredmetoví“ učitelia sa na vyučovanie sa často pripravujú spoločne a v úväzku na to majú každý týždeň zarátaný poldeň. Vo Fínsku sa nemôže stať, aby sa vydával, a navyše za štátne peniaze, učebnicový brak. Na počet žiakov je tu najviac učiteľov – špeciálnych pedagógov, ktorí sa venujú zaostávajúcim žiakom. V niektorých školách je ich až 15 %. Riaditelia škôl len v malej miere plnia úlohu manažérov, svoju pozornosť sústreďujú na pedagogické usmerňovanie svojich kolegov. A podiel fínskych škôl na čerpaní verejných finančných zdrojov ? Radšej sa neporovnávajme, aby sme si závisťou neublížili. Ak sa aj nový školský topmanažment nadchýna našim celoplošným testovaním, možno si nevšimol si, že špičkové Fínsko nemá žiaden celoplošný oficiálny kontrolný mechanizmus a výsledky neoficiálnych kontrol ostávajú dôverné.
  Takže fínske školstvo ako motivačný vzor? Prečo nie? Prečo nie napríklad(!) aj fínske? Ale čím a ako v slovenskej realite?

  (konferencia RAABE o motivácii, jún 2012)

Leave a Reply