Skip to content
 

Jednou vetou (8.) – ďalšie aforizmy o škole

 • Niektorí žiaci by uvítali, keby namiesto zákazu telesných trestov platil zákaz telesnej výchovy.
 • Študenti odkazujú didaktikom: najlepší spôsob, ako študovať cudzí jazyk, je vášnivý bozk.
 • Prvotriedny učiteľ = učiteľ, ktorý učí svoju prvú triedu.
 • Občas to vyzerá tak, že naše školy riadi ministerstvo škodstva.
 • Ešte šťastie, že do triednej knihy netreba zapisovať aj žiakov, ktorí sú neprítomní duchom.
 • Ak chcete, aby na vás žiaci viseli, musíte o nich stáť a nesmiete na nich sedieť.
 • Mnohí absolventi snívajú o práci na úrade, no končia na úrade práce.
 • Niektoré vysoké školy páchajú vysoké škody.
 • Keby Komenský žil dnes, asi by nevznikla “Didactica magna”, ale “Didaktika márna”.
 • Učitelia, nadávať na malé platy je málo platné.
 • Znalostnú spoločnosť nemožno budovať so žalostným školstvom.
 • Keď učiteľ vyučuje “iba do výšky svojho platu”, žiaci ho sledujú “iba do výšky svojho vreckového”.
 • Konečne už aj hlava rezortu chápe, že financovanie škôl “na hlavu” je na hlavu.

Predchádzajúce diely:
Jednou vetou (7.), Jednou vetou (6.), Jednou vetou (5.), Jednou vetou (4.), Jednou vetou (3.), Jednou vetou (2.), Jednou vetou (1.)

Vladimír BURJAN

Leave a Reply