Skip to content
 

Jednou vetou (7.) – ďalšie aforizmy o školstve

 • Aby si žiaci mohli opraviť známky, musí si učiteľ pokaziť víkend.
 • Na „povinne voliteľných” hodinách sú žiaci väčšinou „aktívne pasívni”.
 • Ani sto Komenských by nedosiahlo, aby žiakov zaujímala morfológia hlavonožcov.
 • Niektorých žiakov zaujímajú z geometrie iba kosoštvorce a zo zoológie iba kozy.
 • Škola je pre mnohých iba nepríjemný spôsob, ako získať príjemné spomienky.
 • Sládkovičove city k Maríne aj učiteľova snaha zaujať nimi žiakov zostali neopätované.
 • Napriek veľmi dlhej školskej dochádzke význam vzdelania mnohým žiakom nedochádza.

Rady žiakom:

 • Účinnosť našepkávania klesá so štvorcom vzdialenosti.
 • Ak sa vás učiteľ niečo opýta, nereagujte slovami „dobrá otázka!”
 • Keď vy učiteľom zvyšujete adrenalín, oni vám znižujú známky zo správania.
 • Odpoveď nie je esemeska, nemusíte sa obmedzovať na 140 znakov.

Rady učiteľom:

 • Nenechávajte nikoho prepadnúť, lebo nebudete môcť o rok hovoriť na hodinách tie isté vtipy.
 • Ak nie je hlavným cieľom hodiny zaujať žiakov, potom je jedno, aké sú jej ďalšie ciele.
 • Ak po výklade nikto nemá otázky, neznamená to, že bol jasný, ale že bol nudný.

 

Predchádzajúce diely:
Jednou vetou (6.)
Jednou vetou (5.)
Jednou vetou (4.)
Jednou vetou (3.)
Jednou vetou (2.)
Jednou vetou (1.)

Vladimír BURJAN

Leave a Reply